Haberler

TEGV MÜTEVELLİ HEYET TOPLANTISI DUYURUSU

GÜNDEM

1.     Başkanlık Divanı’nın seçimi,

2.    Saygı Duruşu,

3.    Yönetim Kurulu 2015 yılı Faaliyet Raporu ile Kesin Hesap Durumu ve Bilanço’nun okunarak müzakere edilmesi,

4.            Denetim Kurulu Raporu’nun okunması ve müzakere edilmesi,

5.            Yönetim Kurulu’nun ibrası,

6.            Denetim Kurulu’nun ibrası,

7.            Yönetim Kurulu’nun Mütevelli Heyet Üyeliği için göstereceği adayların Genel Kurul’a takdimi ve seçimleri,

8.      Yenilenecek olan Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi,

9.            Denetim Kurulu’nun seçimi,

10.         Divan Heyetine Toplantı Tutanağının imzalanması konusunda yetki verilmesi,

11.         Dilekler.

* Vakfımızın 2015 yılı faaliyet raporu için /raporlar tıklayınız.