Ateşböceği Öğrenim Birimi Eğitim Programları

STANDART ATEŞBÖCEĞİ ÖĞRENİM BİRİMİ EĞİTİM PROGRAMI

Ateşböceği Öğrenim Birimi Eğitim Programı, bilişim, matematik, fen, okuma ve sanat alanlarında kısa süreli etkinliklerden oluşuyor.

Programlar, ders içi saatlerde Ateşböceği Öğrenim Birimi etkinlik alanında 2-8. sınıflara uygun içerikler ile aktif bir öğrenme ortamında gönüllülerin desteği ile uygulanıyor. Toplam 12 saatten oluşan Ateşböceği Eğitim Programının 6 saati Bilişim etkinliğinden, diğer 6 saati ise Matematik Eğlenerek Öğren, Fen Eğlenerek Öğren, Okuyorum Oynuyorum, Drama Atölyesi, Eğlen Öğren Hijyen etkinliklerinden oluşuyor.

Bu programla çocukların teknoloji okuryazarlıklarını geliştirmelerini, yaratıcılıklarını keşfetmelerini, okuduklarını daha iyi anlamalarını ve kendilerini daha iyi ifade etmelerini, matematik ve fen alanındaki önyargılarını kırarak ve bu alandaki bilgi ve becerilerini geliştirmelerini ve hijyen konusunda farkındalıklarının artmasını hedefliyoruz.

Algo Dijital
Çocukların problem çözme, algoritmik düşünme, blok temelli kodlama/programlama, dijital okuryazarlık ve dijital yurttaşlık konularında becerilerini geliştirmelerine katkı sunmak amaçlanıyor.

Matematik Eğlenerek Öğren
Matematik Eğlenerek Öğren; çocukların matematiğe karşı duyduğu kaygıyı azaltabilmek, matematiği çocuklara sevdirebilmek amacıyla yürütülen bir etkinliktir. Çocuklar için ilgi çekici ve eğlenceli materyallerden oluşuyor.

Fen Eğlenerek Öğren
Fen Eğlenerek Öğren, çocukların bilimsel süreç basamakları konusunda farkındalık kazanmalarına, bilime karşı olumlu tutum geliştirmelerine katkıda bulunmayı hedefliyor. Etkinlikte ilgi çekici ve eğlenceli materyaller kullanılıyor.

Okuyorum Oynuyorum
Okuyorum Oynuyorum, metinleri çok katmanlı olarak anlayabilmeyi ve edinilen bilgiyi ürüne dönüştürebilmeyi hedefliyor. Çocukların özgün düşünceler üretmelerini; gözlemleme, yaratıcı ve eleştirel düşünme becerilerini geliştirmelerini destekleyen etkinlik, çocukların kendilerini daha iyi ifade edebilmelerini amaçlıyor.

Drama Atölyesi
Drama Atölyesi etkinliği ile çocukların sanat yoluyla yaşam becerilerini geliştiren, çok yönlü, yaratıcı düşünceye sahip, sorgulayan, eleştiren, kendini ifade eden, özgür düşünen bireyler olmalarına destek veriliyor.

Eğlen Öğren Hijyen
Eğlen, Öğren, Hijyen etkinliği çocuklarda doğru hijyen alışkanlıkları geliştirmeyi ve tuvalette hijyen için gerekli olan tutum ve davranışların gelişmesine yardımcı olmayı hedefliyor.

Kısa Süreli Etkinlikler
12 saatlik standart Ateşböceği Eğitim Programı dışında, okullarda uygulanmak üzere hazırlanmış, toplam 90 dakikadan oluşan, çocuklarda sanat, okuma, matematik, değerler ve bilişim gibi birçok farklı alanda farkındalık kazandırmayı amaçlayan Kısa Süreli Etkinlikler de uygulanıyor. Bu etkinlikler çocukların sınıf ve yaş düzeyleri ile uyumlu, amaç, hedef ve içerikleri danışmanlar ve eğitim uzmanları tarafından hazırlanmış özgün eğitimlerden oluşuyor.