Bilişim

Bilişim

Algo Dijital Projesi

TEGV, dört ana alanda (matematik, fen, okuma ve sanat) gerçekleştirdiği eğitim programlarına bir yenisini daha ekliyor. Çocukların temel dijital becerilerini güçlendirmek amacıyla tasarlanan Algo Dijital Projesi, bilişim dünyasının kapılarını çocuklara açıyor. Google.org desteği ile hayata geçecek olan projeyle, çocukların problem çözme, algoritmik düşünme, blok temelli kodlama/programlama, dijital okuryazarlık ve dijital yurttaşlık konularında becerilerini geliştirmelerine katkı sunmak amaçlanıyor.

Dijital Kaşifler

Dijital Kaşifler kutu oyunu Google.org desteğiyle uygulanmaktadır. Dijital Kaşifler oyununun amacı; Dijital yurttaşlık ve dijital zorbalık, teknoloji ve güvenli İnternet konularında katılımcılara farkındalık kazandırmaktır. Katılımcıların hâlihazırda var olan bilgi, beceri ve deneyimlerini gözden geçirmeleri beklenmektedir. Katılımcıların, doğru bilgiyi araştırmaları, analiz etmeleri ve çeşitli yöntemlerle değerlendirerek akranlarıyla paylaşmaları beklenmektedir.

kodAdım

Algo Dijital Projesi içeriğinde yer alan, kodAdım halı oyunu Google.org desteğiyle uygulanmaktadır. kodAdım halı oyunu, belirli şartlara ve düzene bağlı olarak yapılması öngörülen yönergeleri alternatif çözüm yolları bularak hayata geçirmektir.

Tasarım ve Beceri Atölyesi

“Yap, paylaş, ver, öğren, donan, oyna, katıl, destekle ve değiştir; tüketmek yerine üret!” felsefesine dayanan Tasarım ve Beceri Atölyesi TEGV’de.

Birlikte ve yaparak öğrenme yaklaşımı ile kurgulanan Tasarım ve Beceri atölyesi içerikleri 8-14 yaş grubu çocuklara, gerçek hayatta karşılaştıkları sorunlara çözüm üretmeleri için bir proje oluşturmalarını ve bu projeyi maker araçlarını(3 boyutlu yazıcılar, 3 boyutlu tasarım kalemleri, elektronik kartlar, sensörler, motorlar, geri dönüşüm malzemeleri vb.) kullanarak 10 haftalık bir eğitim programı içerisinde gerçekleştirme fırsatı sağlıyor.

Eğitimler ile 21. yüzyılın öğrenme becerileri olan kişisel, sosyal, duygusal, bilişsel, akademik becerileri desteklemek; her an değişen ve gelişen global dünyada uyum becerileri yüksek, esnek bireyler yetiştirmek; ve “kalıpların dışında düşünme” becerileri kazandırmak hedefleniyor. Eğitim içerikleri internet üzerinden, ücretsiz, herkesin kullanımına açıktır.