Okul Destek Çalışmaları

OKUL DESTEK ÇALIŞMALARI

Okul Destek Çalışmaları, çocukların, okulda işledikleri, daha fazla çalışmaya ve gelişmeye ihtiyaç duydukları, Fen, Matematik, Sosyal, Türkçe ve İngilizce konularını öğrenmelerine destek olmayı amaçlıyor. Bu kapsamda okul destek çalışmaları okullarda uygulanan eğitim programlarının içeriği dikkate alınarak gerçekleştiriliyor.

Uygulandığı Düzeyler: 1-8. sınıflar

Uygulama Süresi: 4-10 hafta boyunca haftada bir gün 90 dakika

Uygulandığı Yer: TEGV Etkinlik noktaları