Diğer Program ve Etkinlikler

Yetişkin Etkinlikleri

Yetişkinlere Yönelik Etkinlikler: Etkinlik odalarının çocuk üyeler tarafından kullanılmadığı zamanlarda yetişkinlere (örn. El Sanatları Kulübü) yönelik uygulanan etkinliklerdir. Sınırlı sayıda açılabilen bu tür etkinlikler Eğitim Programları onayı ile uygulama yapılmaktadır.

Okul Öncesi Etkinlikleri

Etkinlik odalarının çocuk üyeler tarafından kullanılmadığı zamanlarda gönüllüler tarafından okul öncesi çağı çocuklarına yönelik uygulanan etkinliklerdir.