Drama Atölyesi

Drama Atölyesi, 2- 8. sınıf çocuklarının bireysel gelişimlerini çok yönlü olarak destekleyen; özgüven, empati gibi temel kişisel becerileri kazanmalarını ve iletişim becerilerini geliştirmeyi hedefleyen bir drama programıdır. Programda çocukların çok yönlü gelişimini desteklemek üzere role girme, doğaçlama, oyun, dramatizasyon gibi drama teknikleri kullanılıyor.

1207_1_drama_61

Programımızın hedefleri arasında çocuklarımıza yaratıcılık ve kendine güven aşılayabilmek; sözel ya da bedensel ifade becerilerini güçlendirmeye yardımcı olmak, iletişim kurabilme becerilerine destek olmak, anlama-dinleme-kavrama ve sorun çözme becerileri kazandırmalarına yardımcı olmak var.

Atölye ortamında gerçekleştirilen programımızın hedef kitlesi 2. sınıftan 8. sınıfa kadar ilk ve ortaokula devam etmekte olan tüm çocuklarımız oluşturuyor.