Yaz Dönemi Etkinlikleri

TEGV’de Yaz Dönemi etkinlikleri her yılın Haziran – Temmuz aylarında gerçekleştirilen, çocukların eğlenerek öğrenmelerini esas alan ve yaz koşulları dikkate alınarak hazırlanan etkinliklerdir. Etkinlik içerikleri; Doğal çevre-ekoloji, tarih-arkeoloji, ülkeler-kültürler-insanlar, ulaşım, medya-iletişim, edebiyat ürünleri, beslenme, spor, güvenlik, uzay-gökyüzü, fen-doğa, çocuk hakları, sanat-sanatçılar temalarını kapsamaktadır. Bu alt temaların tamamı “yaz teması” ile ilişkilendirilmiştir. Yaz Etkinlikleri’nde çocukların, zamanı etkin kullanma, grup çalışması, eleştirel ve yaratıcı düşünme gibi yaşam becerilerinin gelişmesine katkı sağlanırken, aynı zamanda çeşitli temalar aracılığıyla farklı kültürleri tanımaları, çevre bilinci kazanmaları, haklarını öğrenmeleri ve okuma alışkanlıklarını geliştirmeleri, sanat ve spor etkinliklerine katılmaları, kısaca TEGV’de verimli ve eğlenceli bir yaz geçirmeleri amaçlanıyor.

TEGV, Yaz Etkinlikleri kapsamında ilköğretim düzeyindeki tüm çocuklarımız için keyifli ve öğretici etkinliklere katılma olanakları sunuyor.

1214_1_egitim_yaz_61