Okul Destek Çalışmaları

Okul Destek Çalışmalarının temel amacı çocukların, okulda işledikleri, daha fazla çalışmaya ve gelişmeye ihtiyaç duydukları, Fen, Matematik, Sosyal, Türkçe ve İngilizce konularını öğrenmelerine destek olmaktır. Bu kapsamda ODÇ etkinlikleri okullarda uygulanan eğitim programlarının içeriği dikkate alınarak uygulanmaktadır.

Kazanımlar:

  • Okulda öğrendiği bilgileri sorgular ve yorumlar.
  • Bilimsel düşünebilir.
  • Ulaştığı bilgiyi kullanabilir ve transfer edebilir.
  • Etkinliklere aktif katılım sağlar.

Hedef Kitlesi: 2-8. sınıflar

Düzey Dağılımı:Yok

Uygulama Süresi:

Kısa Süreli 1 Haftalık uygulama veya 4-10 Haftalık uygulamalar.

Program TEGV’in eğitim parkları ve öğrenim birimlerinde uygulanmaktadır.