Drama Atölyesi

DRAMA ATÖLYESİ EĞİTİM PROGRAMI

Drama Atölyesi Eğitim Programı, çocukların çok yönlü gelişimini atölye ortamında desteklemek üzere oluşturuldu. Programda role girme, doğaçlama, oyun, dramatizasyon gibi drama teknikleri kullanılıyor. Çocuklara sözel ya da bedensel ifade, yaratıcılık, sorun çözme becerileri, kendine güven, iletişim, anlama-dinleme-kavrama becerileri kazandırmak hedefleniyor.

Program isteğe bağlı olarak 2-4 hafta olarak ilköğretim okullarında da uygulanmaktadır.

Uygulandığı Düzeyler: 2-8. sınıflar

Uygulama Süresi: 10 hafta boyunca, haftada bir gün 90 dakika

Uygulandığı Yer: TEGV Etkinlik Noktaları