Anadolu Yaz Gönüllüsü

Anadolu Yaz Gönüllüsü projesi; 2010 yılından beri uygulanan ve Türkiye’nin çeşitli bölgelerindeki TEGV gönüllülerinin Yaz Etkinlikleri 2. Dönemi boyunca yaşadıkları şehrin dışında bir şehirde, ilköğretim çağındaki çocuklar için TEGV etkinlik noktasında gönüllülük yaparak deneyim kazanmalarını hedeflemektedir. Anadolu Yaz Gönüllüsü projesi; TEGV’in bütün etkinlik noktalarındaki “Adım Adım Gönüllülük” sürecini tamamlamış gönüllülerinin başvurusuna açık bir projedir.

Anadolu Yaz Gönüllüsü projesi; TEGV gönüllülerinin farklı kültür ve coğrafyaları yakından tanımalarına olanak sağlarken gençlerin bilgi ve deneyim kazanmalarına katkı sağlar. Bölgelerarası farklılıklarla ilgili bilinç düzeyinin artmasına ve kültürel kaynaşmanın sağlanmasına olumlu etki yaratır. Farklı illerde yaşayan akranların tanışmalarına ve deneyim paylaşımlarına imkân sağlar.