Gönüllü Ol, Mutlu Gönüllüler Ülkesine Katıl!

“Gönüllülük; bireyin kendi özgür iradesiyle, maddiyata dayanmayan bir motivasyon ile ailesi ya da yakın çevresi dışındaki bireylerin ve/veya diğer canlıların yararına yönelik gerçekleştirdiği faaliyetlerdir*.”

*Bu tanım UNV’nin Dünya’da Gönüllülüğün Durumu Raporu’ndan alınmıştır.

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı’nda bütün etkinlikler gönüllülerimizin desteği ile hayata geçiriliyor. Çocukların umutlarını gerçekleştirme hakkına inanan gönüllülerimiz emeklerini, zamanlarını, bilgi ve deneyimlerini sosyal sorumluluk bilinciyle çocuklarımıza aktararak, yarının aydınlık insanlarının yetişmesine destek oluyor.

Gönüllülerimiz yaşadıkları topluma yarar sağlayacak projeler içinde yer alarak hem sosyal sorumluluklarını yerine getirme fırsatı buluyor hem de kişisel gelişimlerine katkı sağlıyorlar.

Eğitim Gönüllüleri’nde Gönüllü Olmak İçin

 • 18 yaşını bitirmiş olmak,
 • En az lise mezunu olmak,
 • Vakfın amaç, vizyon ve misyonunu benimsemek ve
 • Vakfın belirlediği etkinlik ve faaliyetlere somut katkıda bulunabilecek eğitim, meslek ve kişilik özelliklerine sahip olmak gerekiyor.

Ayrıntılı bilgi için Adım Adım Gönüllülük Süreci size yol gösterecektir.
 
Gönüllü Başvuru Formu’nu görüntülemek için buraya tıklayınız.

 

Adım Adım Gönüllülük Süreci

Adım Adım Gönüllülük Süreci aşağıdaki aşamalardan oluşur:

 • BAŞVURU

  Başvurusu kabul edilen bütün gönüllü adaylarımız, başvurdukları TEGV Etkinlik Noktası tarafından gerçekleştirilecek ilk Vakıf Tanıtım Toplantısı’na davet edilir.
  Bu toplantıda gönüllü adaylarımıza TEGV’in misyonu, vizyonu ve çalışma esasları, Adım Adım Gönüllülük Süreci ve Eğitim Programları/Etkinlikler anlatılır.
  Tanıtım sona erdiğinde gönüllü adaylarımız Gönüllü Adayı Bilgi Formunu doldurur ve Gönüllü Taahhütnamesini imzalar. Ardından gönüllümüze Eğitim Gönüllüsü Kılavuzu verilir.

  Gönüllü Taahhütnamesi için tıklayınız.

 • BAŞVURU DÖNEMLERİ

   

  Başvuru Dönemleri Online Başvuru Dönemleri
  Sonbahar Dönemi 01 Eylül 2017 – 15 Ekim 2017
  İlkbahar Dönemi 01 Ocak 2018 – 15 Şubat 2018
  Yaz Etkinlik Dönemi 01 Mayıs 2018 – 10 Haziran 2018

   

   

  Yukarıda belirtilen dönem hariçlerinde başvuru yapan gönüllü adaylarımıza sürece dair bilgilendirme mesajı gönderilecektir.

 • VAKIF TANITIMI

  Başvurusu kabul edilen bütün gönüllü adaylarımız, başvurdukları TEGV Etkinlik Noktası tarafından gerçekleştirilecek ilk Vakıf Tanıtım Toplantısı’na davet edilir.

  Bu toplantıda gönüllü adaylarımıza TEGV’in misyonu, vizyonu ve çalışma esasları, Adım Adım Gönüllülük Süreci ve Eğitim Programları/Etkinlikler anlatılır.

  Tanıtım sona erdiğinde gönüllü adaylarımızdan detaylı “Gönüllü Adayı Bilgi Formu” doldurmaları istenir ve Eğitim Gönüllüsü Kılavuzu verilir.

 • TEMEL GÖNÜLLÜ EĞİTİMLERİ

  Vakıf Tanıtımı alan tüm adaylarımız, tam gün sürecek olan Temel Gönüllü Eğitimi’ne davet edilir. Eğitim sonrasında gönüllülüğe devam etmek isteyen adaylarımız TEGV Gönüllü Taahhütnamesi’ni imzalar; nüfus cüzdanı fotokopisi ve iyi hal kâğıdını Etkinlik Noktasına teslim eder.

 • PROGRAM GÖNÜLLÜ EĞİTİMLERİ

  Program Gönüllü Eğitimleri’nin amacı; gönüllüleri ve çocukları etkili bir öğrenme ortamında bir araya getirmektir.
  Süresi programlara göre değişen eğitimlerde; etkinlik uygulamalarına zenginlik sağlayacak öğrenme yöntemlerine, bu yöntemlerin dayandığı kuramlara ve pratik uygulamalara değinilir.
  Program Gönüllü Eğitimleri’nin süresi, 1 ila 3 gün arasında değişir.

 • EĞİTMEN EĞİTİMLERİ (EĞİTMEN GÖNÜLLÜLER İÇİN)

  Eğitmen Eğitimleri’nin amacı, gönüllülerimize verilen Temel ve Program Gönüllü Eğitimleri’ni gerçekleştirecek eğitmen kadrosunu oluşturmaktır. Eğitmen Eğitimleri, ilgili etkinlik/ programların danışmanlarının işbirliği ile tasarlanır ve eğitmen adaylarına aktarılır.

 • GÖNÜLLÜ ÇALIŞMA

  TEGV gönüllü adaylarına, kendi bilgi, beceri, tecrübe ve tercihleri doğrultusunda Etkinlik Gönüllüsü, Eğitmen Gönüllü ve/veya Destek Gönüllüsü olabilirler.

  Eğitim Gönüllüsü: Türkiye geneline yayılmış bulunan bütün TEGV noktalarında ve Milli Eğitim Bakanlığı İşbirliği Anlaşması kapsamında İlköğretim Okulları’nda gerçekleşen eğitim programları/etkinlikler için gönüllülük yapar. Gönüllülerimizden beklentimiz bir eğitim programını/etkinliğini en az 1 yarıyıl boyunca (10 hafta), programın/etkinliğin uygulama süresine göre ve haftada en az 2 saat olmak üzere verebilmeleridir.

  Eğitmen Gönüllü: İki TEGV Etkinlik yılı ve daha fazla gönüllü olarak destek vermiş gönüllülerimiz arasından seçilir ve Gönüllü Eğitimlerinin gönüllülere verilmesinde eğitmen olarak destek sağlar.

  Destek Gönüllüsü: Vakfımıza, eğitim faaliyetleri dışında kalan alanlarda destek verir:

  • İletişim Gönüllüsü;Etkinlik Noktaları’nda iletişim faaliyetleriyle ilgili konularda destek verir (stant tanıtımları, yerel medya ile ilişkiler vb.).
  • Kaynak Gönüllüsü; Etkinlik Noktaları’nda, kaynak ihtiyaçlarını karşılamak üzere bağış yapabilecek birey ve/veya kurumlar Etkinlik Noktası Yöneticisi ile işbirliği yaparak bağlantı kurar, ayni ve/veya nakdi kaynak temin edilmesini sağlar.
  • Ofis Gönüllüsü; Kişisel ve mesleki tecrübeleri doğrultusunda Etkinlik Noktaları’ndaki ofis, teknoloji ve kütüphane faaliyetlerine yardımcı olur.
  • Proje Gönüllüsü;Etkinlik noktasındaki ihtiyaçlar doğrultusunda çocuk, gönüllü ve velilere yönelik ortak amaçlar belirleyerek projeler üretir.