Etkinlik Noktalarımız

EĞİTİM PARKLARI

EPEğitim Gönüllüleri’nin bugün İstanbul’da iki, Ankara, Antalya, Eskişehir, Gaziantep, İzmir, Samsun, Şanlıurfa ve Van’da birer adet olmak üzere toplam 10 Eğitim Parkı bulunuyor.

Yerel yönetimlerin tahsis ettiği geniş alanlarda kurulu olan eğitim parklarında, çok yönlü bir eğitim desteği için gereken tüm mekansal ve teknolojik olanaklar var. 10–20 dönüm açık ve 1,200 m² kapalı alana sahip olan eğitim parklarımızdan yılda yaklaşık 3,500 çocuk yararlanıyor. Açık alanlarında futbol, basketbol vb. sahaları bulunan eğitim parklarımızda, farklı amaçlar için özel olarak tasarlanmış 10 etkinlik odası, 2 bilgisayar odası ve 1 adet kütüphane ve özel atölyeler bulunuyor.

ÖĞRENİM BİRİMLERİ

OBÖğrenim Birimleri, eğitim olanaklarının sınırlı olduğu il ve ilçelerde açılan, şahıslar ya da yerel yönetimler tarafından Vakfımıza tahsis edilen alanlarda kurulu daha küçük ölçekli mekanlar.

250 – 300 m² kapalı alana sahip olan öğrenim birimlerimizden yılda  yaklaşık 700 çocuk yararlanıyor.  Öğrenim birimlerimizde farklı amaçlar için özel olarak tasarlanmış 4 etkinlik odası, 1 adet bilişim ve teknoloji odası ve 1 adet kütüphane bulunuyor.

ATEŞBÖCEKLERİ GEZİCİ ÖĞRENİM BİRİMLERİ

ABEğitim Gönüllüleri, Eğitim Parkı ve Öğrenim Birimleri’nin bulunmadığı yerlerdeki çocuklara Gezici Öğrenim Birimleri Ateşböceği ile ulaşıyor. 1999 Marmara Depremi sonrasında Umut 2000 Projesi ile faaliyete geçen Gezici Öğrenim Birimleri, çok anlamlı bir amaçla; deprem bölgelerinde çocukların eğitimine devam edebilmesi için yola çıkmıştı. Daha sonra bu araçlar geliştirilerek “Ateşböceği” Projesi’ne dönüştürüldü ve bu proje tüm illere ulaştı. Evimiz İstanbul Projesi kapsamında imal edilen Kültür Tırı, ilk tematik Ateşböceği olarak aramıza katıldı. Tır dorseleri içinde kurulu olan Ateşböceklerimizden  yılda yaklaşık 2,400 çocuk yararlanıyor.  Ateşböceği’nde 12 bilgisayarlı bilişim ve teknoloji odası, serbest etkinlik odası ve yaşam alanı bulunuyor.

TEGV’in Standart Ateşböceği Gezici Öğrenim Birimlerinin yanı sıra 3 tane de Tematik Ateşböceği var.

Bilim Ateşböceği: İlköğretim çağı çocuklarına, fen bilimlerinin temel bilgi ve becerilerini kazandırmak, çocukların bilimsel düşünen, problem çözebilen ve bilime karşı olumlu tutum geliştiren bireyler olarak yetişmelerine katkıda bulunmak için geliştirilmiş eğitim programlarının uygulandığı Ateşböceğidir.

Düş Gezgini Ateşböceği: İlköğretim çağı çocuklarının, sanatsal bilgi ve becerilerinin artırılmasına ve sanata yönelik olumlu tutum kazanmalarına katkıda bulunacak, temel sanat kavramları ile ilgili farkındalıklarını geliştirecek, sanat yoluyla yaratıcılık, sorumluluk, iletişim, takım çalışması gibi yaşam becerilerinin güçlendirilmesine destek olacak eğitim programlarının uygulandığı Ateşböceğidir.

Trafik Ateşböceği: İlköğretim çağı çocukların, trafik bilgisi ve farkındalığını artırmak, trafik ile ilgili kavram, beceri ve tutumları kazanmalarını sağlamak amacıyla geliştirilmiş eğitim programlarının uygulandığı Ateşböceğidir.

 

Etkinlik noktalarımızın iletişim bilgileri dökümü için tıklayın. (PDF Versiyon)
Atesböcekleri Bulunduğu İller Adres Listesi için tıklayın (PDF Versiyon)