Blog

Dünya İnsani Zirvesi

BM Genel Sekreteri Ban Ki-moon’un girişimi çerçevesinde tarihte ilk defa düzenlenecek olan Dünya İnsani Zirvesi (DİZ) 23-24 Mayıs 2016 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirildi.

BM tarafınca sürdürülen DİZ’in hazırlık süreci 19-20 Haziran 2014 tarihlerinde Fildişi Sahili’nde yapılan ilk bölgesel danışma toplantısıyla başladı. Bu toplantıyı Japonya, Güney Afrika, Macaristan, Ürdün, Guatemala, Yeni Zelanda ve Tacikistan’da gerçekleştirilen diğer bölgesel danışma toplantıları takip etti.

dunya-insani-zirvesi-basladi,6RCkEyJEtkOgMM-wRVJUYgHazırlık döneminde son olarak 14-16 Ekim 2015 tarihlerinde Cenevre’de Küresel Danışma Toplantısı gerçekleştirildi. Zirve; ilgili tüm paydaşların katkılarıyla mevcut küresel insani sistemin karşılaştığı zorluklara yönelik çözüm önerileri geliştirilmesi ve ayrıca insani yardım çabalarının geleceğine ilişkin bir gündem oluşturulmasını amaçlıyordu.

Ayrıntılı bilgi için:

http://whsturkey.org/zirve/hakkinda