Blog

İSTKA 2016 Destek Programları

İstanLogo_(istka)bul Kalkınma Ajansı (İSTKA), Doğrudan Faaliyet Desteği (DFD) kapsamında kendi stratejisinde yer alan konulardan yola çıkarak, bu yıl destek olacağı konuları açıkladı. 2016 yılı DFD Programı kapsamında belirlenen konuların yer aldığı listenin; faaliyetlerin desteklenmesi, desteklenecek yeni faaliyetlerin belirlenmesi, araştırmanın başka bir kurum tarafından gerçekleştirilmesi ya da araştırma döneminin geçerliliğini yitirmesi gibi nedenlerle düzenli olarak güncelleneceği belirtildi.

2016 yılında desteklenecek konulardan biri de “İstanbul’da Çocuğun İyi Olma Halinin Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi” olarak belirlendi. Başvuruya ilişkin detaylar ve diğer konu başlıkları İSTKA’nın internet sitesinde yayınlanıyor.

Ayrıntılı bilgi için:

http://www.istka.org.tr/planlama-koordinasyon/dogrudan-faaliyet-destegi-2016