Algo Dijital

ALGO DİJİTAL

Algo Dijital Projesi ile çocukların yeni çağa ve bugüne hazırlanmalarına yardımcı olacak temel dijital becerilerini güçlendirmek hedefleniyor. Teknolojinin doğru kullanımı, algoritma ve günlük hayat problemleri arasında ilişki kurabilmelerini, problem çözme becerilerine katkıda bulunmayı hedeflemektedir. Başlıca amaçları arasında temel bilişim teknolojilerini tanıma, temel programlama bilgi ve becerilerini edinme, günlük hayat ve kodlama kavramı arasında ilişki kurabilme, yaratıcı düşünme ve çözüm üretebilme becerilerini geliştirme ve analitik düşünme, eleştirel düşünme, problem çözebilme becerilerini geliştirme yer almaktadır.

Uygulandığı Düzeyler: 2-8. sınıflar
Uygulama Süresi: 10 hafta boyunca, haftada 1 gün 90 dakika
Uygulandığı Yer: TEGV Etkinlik Noktaları