Bilim Ateşböceği Eğitim Programı

BİLİM ATEŞBÖCEĞİ EĞİTİM PROGRAMI

Bilim Ateşböceği Eğitim Programı ilköğretim çağı çocuklarına,  bilimsel düşünme becerilerini kazandırarak çocukların bilimsel düşünen, problem çözebilen ve bilime karşı olumlu tutum geliştiren bireyler olarak yetişmelerine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

Çocukların, çevrelerindeki günlük olaylardan yola çıkarak bilimi keşfetmeleri, gözlem yapmaları, merak etmeleri, soru sormaları ve deney yapmaları üzerine tasarlanan program, çocuklarda sorgulama, araştırma yapma, yaratıcı, analitik ve eleştirel düşünme, problem çözme ve deney yapma becerilerini geliştirerek bilimsel bakış açısı ile düşünmelerini sağlamak amacıyla geliştirilmiştir.

Programın 1 gün süren Program Gönüllü Eğitimi olup, programı uygulayacak gönüllüler bu eğitim sonrası çocuklarla buluşabilmektedirler.

Uygulandığı Düzeyler : 2-8. sınıflar

Uygulama Süresi : 12 saat

Uygulandığı Yer : TEGV Bilim Ateşböceği Öğrenim Birimi