Birlikte Öğrenelim

BİRLİKTE ÖĞRENELİM

Birlikte Öğrenelim Programı” Sosyal Duygusal Öğrenme, Matematik ve Türkçe alanlarına ait kazanımların bir çocuk kitabı odağında bütünleşik olarak işlendiği bir programdır. Programda Sosyal duygusal öğrenme, Türkçe, Matematik alanlarından bilgi, beceri ve değerler anlamlı bir bütün oluşturacak şekilde ayrıştırılmadan ele alınmıştır. Program 1. Sınıf çocukların hedef kitlesini oluşturmaktadır.

Programın hedefi, okula yeni başlayan 1. Sınıf çocuklarının uyum süreçlerini sosyal duygusal öğrenme alanında, görsel okuma, dinleme, anlama, konuşma rakamlar, tablo ve grafik okuma ve oluşturma, zaman ve ilişkili kavramlar, paralarımız gibi konular ile temellendirerek okula hazırlanma dönemini desteklemektir.

Uygulandığı Düzeyler : 1. sınıflar

Uygulama Süresi : 8 oturum, 90 Dakika

Uygulandığı Yer : TEGV Dijital