Düş Gezgini

DÜŞ GEZGİNİ ATEŞBÖCEĞİ EĞİTİM PROGRAMI

Düş Gezgini Ateşböceği Eğitim Programı, ilköğretim çağı çocuklarının, sanatsal bilgi ve becerilerinin artırılmasına ve sanata yönelik olumlu tutum kazanmalarına katkıda bulunmayı amaçlıyor.

Alta Mane Vakfı tarafından desteklenen Düş Gezgini Ateşböceği’nde çocuklar farklı sanatçıları ve eserlerini tanıyorlar, temel sanat kavramlarını öğreniyorlar; birçok farklı teknik uyguladıkları sanat etkinlikleriyle keyifli vakit geçiriyorlar.

Düş Gezgini Ateşböceğine dair daha detaylı bilgiye ve çocuk eserlerinin sunulduğu sanal sergiye www.dusgezgini.com sitesinden ulaşabilirsiniz.

Uygulandığı Düzeyler: 1-8. sınıflar

Uygulama Süresi: 12 saat

Uygulandığı Yer: TEGV Düş Gezgini Ateşböceği Öğrenim Birimi