Fen Eğlenerek Öğren

FEN EĞLENEREK ÖĞREN EĞİTİM PROGRAMI

Fen Eğlenerek Öğren Eğitim Programı, fen bilimlerinin temel bilgi ve becerilerini kazandırmak yoluyla, çocukların bilimsel süreç basamaklarına hâkim, neden-sonuç ilişkisini kurabilen, laboratuvar kullanımı bilgi ve becerisine sahip ve fen bilimine karşı olumlu tutum geliştiren bireyler olarak yetişmelerine katkıda bulunmayı hedefliyor.

Fen Eğlenerek Öğren ’de fen bilimleri, sadece herhangi bir bilim dalında uzmanlaşan bir topluluk tarafından değil, herkese, eğitim sürecinin ilk yıllarından başlayarak kazandırılması gereken bir süreç olarak ele alınıyor.

Program isteğe bağlı olarak 2-4 hafta olarak ilköğretim okullarında da uygulanmaktadır.

 

Uygulandığı Düzeyler: 2-8. sınıflar

Uygulama Süresi: 10 hafta boyunca, haftada 1 gün 90 dakika

Uygulandığı Yer: TEGV Etkinlik Noktaları