Kısa Süreli Etkinlikler

KISA SÜRELİ ETKİNLİKLER

10 haftalık eğitim programlarının yanı sıra çocuklarda sanat, hijyen, okuma, matematik, değerler gibi birçok farklı alanda farkındalık kazandırmayı amaçlayan 90 dakikalık Kısa Süreli Etkinlikler gerçekleştiriliyor.

Çocuklarda farklı alanlarda bilgi, farkındalık, tutum ve değer kazandırmak üzere hazırlanan ve uygulanan 2 saat süren kısa süreli etkinliklerdir. Kısa süreli etkinlikler çocuklarda tek bir seferde farkındalık kazandırılabilecek konularda tasarlanır, etkili görsel ve interaktif araçlarla desteklenir; kısa zamanda en fazla etkinin sağlanması için çocuklara küçük kitapçık, görsel, rozet gibi hatırlatıcı nesneler ve eğitim araçları verilerek öğrenmenin kalıcılığı desteklenir.

Bu etkinlikler çocukların sınıf ve yaş düzeyleri ile uyumlu, amaç, hedef ve içerikleri alanında uzman danışmanlar ve TEGV eğitim uzmanları tarafından hazırlanmış özgün eğitimlerden oluşuyor. Kısa süreli etkinlikler, TEGV eğitim noktalarında ve okullarda uygulanabiliyor. Toplam 36 adet kısa süreli etkinlik bulunmaktadır.