Öğrenen Çocuk: Sorumlu Birey

ÖĞRENEN ÇOCUK: SORUMLU BİREY

Argüden Yönetişim Akademisi ve Özel Sektör Gönüllüleri Derneği (ÖSGD) işbirliğinde geliştirilen “Öğrenen Çocuk: Sorumlu Birey” projesiyle, ilkokul 4. Sınıf çocuklarının sürekli öğrenme güdülerini harekete geçirerek, dayanışma ve gönüllülük, finansal okuryazarlık, güvenli bilgiye erişim, çevre bilinci konularında farkındalıklarının geliştirilmesi, böylelikle sorumlu bireyler olarak hayata hazırlanmaları hedeflenmektedir.

Uygulandığı Düzeyler : 4 sınıflar
Uygulama Süresi : 10 hafta boyunca, haftada 1 gün 90 dakika
Uygulandığı Yer : TEGV Etkinlik Noktaları