Okula Dönüş Programı

OKULA DÖNÜŞ PROGRAMI

Akademik olarak eğitim hayatında desteklenmeye ihtiyacı olan çocuklarımızın;  okuma, matematik,   yaşam becerileri konularında gelişmesi için tasarlanmış bir programdır.

Okuma programında; sesleri hissetme, tanıma ve yazma, okuma hızının artırılması, kelime dağarcığının artırılması ile ilgili etkinlikler, matematik programında ise, nesnelerin, sayılarının belirlenmesi, yazılması temel geometrik şekilleri tanımlayabilme, örüntüleri ayırt edebilme, yaşam becerilerinde ise, doğayı ve çevresini temiz tutma konusunda duyarlı  olması, mevsimlere göre doğada meydana gelen değişiklikleri kavraması, etkili dinleme ve konuşma tekniklerini uygulama gibi etkinliklere yer verilmiştir.

Etkinliklerin yanında programa katılan çocukların kendi başlarına öğrenmeye devam etmeleri için çocukların evde yapabilecekleri öğrenme alıştırmaları oyun odaklı kitapçık bulunmaktadır.

 

Uygulandığı Düzeyler: 1-4. Sınıf / 5-8. Sınıf

Uygulama Süresi: 6 hafta, haftada 2 gün, 90 dakika

Uygulandığı Yer: TEGV Eğitim Parkı ve Öğrenim Birimlerinde