Özgür Atölye

ÖZGÜR ATÖLYE EĞİTİM PROGRAMI

Özgür Atölye programı, TEGV’e devam eden çocukların 5-6 kişilik gruplar halinde konusunu, amacını, sürecini ve ürününü kendilerinin belirlediği, proje tabanlı öğrenme yaklaşımına dayalı bir programdır. Program çocukların, çevrelerindeki sorunlara ilişkin olarak daha etkili gözlem yapabilmelerini, problemi tanımlayabilmelerini, söz konusu sorunların kaynaklarına ilişkin sorgulama yapabilmelerini ve bilgi edinmelerini, sorunların çözümüne yönelik olarak yaratıcı ve bilimsel çözümler üretebilmelerini, proje sürecini bilimsel araştırma süreç ve becerileri ile uyumlu olarak gerçekleştirebilmelerini amaçlar.
Uygulandığı Düzeyler: 3-8. Sınıflar
Uygulama Süresi: 12 hafta, haftada 1 gün 90 dakika
Uygulandığı Yer: TEGV Etkinlik Noktaları