Standart Ateşböceği Programları

STANDART ATEŞBÖCEĞİ  ÖĞRENİM BİRİMİ EĞİTİM PROGRAMI

Ateşböceği Gezici Öğrenim Birimi Eğitim Programı, TEGV’in uygulanmakta olan okuma, fen, matematik, sanat eğitim programlarından derlenen kısa süreli etkinliklerden oluşmaktadır.

Programlar 2-3-4-5-6-7-8 sınıflara uygun içerikler ile aktif bir öğrenme ortamında çocuklara aktarılmaktadır.

Ateşböceği Eğitim Programı; Ateşböceği içerisinde yer alan Bilişim ve Teknoloji Alanı ile Serbest Etkinlik Alanı ve okulda uygulanmak üzere sınıf etkinliklerinden oluşmaktadır. Bu kapsamda; Bilişim ve Teknoloji Alanı’nda uygulanmak üzere Algo Dijital Eğitim Programı bulunmaktadır. Ateşböceği Öğrenim Birimi Eğitim Programı kapsamında Ateşböceği Öğrenim Birimi’nin Serbest Etkinlik Alanı’nda uygulanan etkinlikler;

  • Okuyorum Oynuyorum
  • Fen Eğlenerek Öğren
  • Matematik Eğlenerek Öğren
  • Drama Atölyesi
  • Kısa Süreli Etkinlikler modüllerinden oluşmaktadır.

1. ALGO DİJİTAL

Çocukların temel dijital becerilerini güçlendirmek amacıyla tasarlanan Algo Dijital Projesi, bilişim dünyasının kapılarını çocuklara açıyor. Google.org desteği ile hayata geçen projeyle, çocukların problem çözme, algoritmik düşünme, blok temelli kodlama/ programlama, dijital okuryazarlık ve dijital yurttaşlık konularında becerilerini geliştirmelerine katkı sunmayı amaçlıyor.

2. OKUYORUM OYNUYORUM

Okuyorum Oynuyorum; okunulan metni doğru ve çok katmanlı olarak anlayabilmeyi ve edinilen bilgiyi ürüne dönüştürebilmeyi hedefleyen, aynı zamanda çocukların özgün düşünceler üretmelerini, gözlemleme, yaratıcı ve eleştirel düşünme becerilerini geliştirmelerini destekleyen, kendilerini bu becerilerden yola çıkarak yazılı olarak da ifade edebilmelerini amaçlayan becerilere hizmet etmektedir.

3. FEN EĞLENEREK ÖĞREN

Fen Eğlenerek Öğren, çocukların bilimsel süreç basamakları konusunda farkındalıklarını artırmak, fen bilimini çocuklara sevdirebilmek amacıyla yürütülen bir etkinliktir. Aktif öğrenmeye dayalı olarak çocuklar için eğlenceli ve ilgi çekici materyallerle zenginleştirilmiş etkinlik, 2-8. sınıflara devam eden ilköğretim çağı çocuklarına uygulanmaktadır.

4. MATEMATİK EĞLENEREK ÖĞREN

Matematik Eğlenerek Öğren; çocukların matematiğe karşı duyduğu kaygıyı azaltabilmek, matematiği çocuklara sevdirebilmek amacıyla yürütülen bir etkinliktir. Çocuklar için ilgi çekici ve eğlenceli materyallerden oluşan etkinlik, 2-8. sınıflara devam eden ilköğretim çağı çocuklarına uygulanmaktadır.

5. DRAMA ATÖLYESİ

Drama Atölyesi, çocukların sanata, özellikle tiyatroya yönelik olumlu tutum geliştirmelerini hedefleyen bir etkinliktir. Renkli malzemeleri ile dramanın temel kavramlarını eğlenceli halde sunan içeriği, 2-8. Sınıflara devam eden çocuklara uygulanmaktadır.

6. KISA SÜRELİ ETKİNLİKLER

Çocuklarda sanat, hijyen, okuma, matematik, değerler gibi birçok farklı alanda farkındalık kazandırmayı amaçlayan Kısa Süreli Etkinlikler uygulanmaktadır. Bu etkinlikler çocukların sınıf ve yaş düzeyleri ile uyumlu, amaç, hedef ve içerikleri danışmanlar ve Eğitim Programları Bölümü tarafından hazırlanmış özgün eğitimlerdir.