Uzaktan Algo Dijital Bilişim

ALGO DİJİTAL

Çocukların okuldan uzak oldukları bu dönemde teknolojinin doğru kullanımı, algoritma ve günlük hayat problemleri arasında ilişki kurabilmelerini, problem çözme becerilerine katkıda bulunmayı hedeflemektedir. Başlıca amaçları arasında temel bilişim teknolojilerini tanıma, temel programlama bilgi ve becerilerini edinme, günlük hayat ve kodlama kavramı arasında ilişki kurabilme, yaratıcı düşünme ve çözüm üretebilme becerilerini geliştirme ve analitik düşünme, eleştirel düşünme, problem çözebilme becerilerini geliştirme yer almaktadır.

Uygulandığı Düzeyler: 3-8. sınıflar

Uygulama Süresi: 8 oturum, 90 dakika

Uygulandığı Yer: TEGV Dijital