Uzaktan Bilim Kafası

BİLİM KAFASI

Okullarından uzak oldukları bu dönemde çocukların bilimsel süreç basamaklarına hakim, neden-sonuç ilişkisi kurabilen ve fen bilimine karşı olumlu tutum geliştiren bireyler olarak yetişmelerine katkıda bulunmayı hedeflemektedir.

Uygulandığı Düzeyler: 2-8. sınıflar

Uygulama Süresi: 8 oturum