Uzaktan Sayıların Dünyası

SAYILARIN DÜNYASI

Bu programda çocukların matematiğe karşı olumlu tutum geliştirmelerine katkı sağlamayı, matematiğe ilişkin duyabilecekleri kaygıyı azaltabilmeyi hedeflemektedir. Günlük hayatta ihtiyaç duyulan temel matematik bilgi ve becerilerinde artış, problem çözme becerilerinde gelişme, karmaşık sorunları açık, basit ve mantıksal adımlara ayırarak çözme ve düzenlemelerini sağlama ve matematiğin farklı disiplinlerle ilişkisini fark ettirme temel amaçlardır.

Uygulandığı Düzeyler: 2-8. sınıflar

Uygulama Süresi: 8 oturum, 90 dakika

Uygulandığı Yer: TEGV Dijital