Yaz Etkinlikleri

Ara tatil dönemlerinde ve yaz döneminde gerçekleştirilen bu etkinlikler; kulüp etkinlikleri, kısa süreli etkinlikler, gezi etkinlikleri ve velilerin de katılabileceği etkinlikler ve seminerlerden oluşmaktadır.

Kulüp etkinlikleri, çocukların ilgi duydukları alanlarda bireysel ya da grup olarak derinlemesine çalışmalar yürütmelerini ve bir ürün/performans ortaya koymalarını hedefleyen, gönüllü ve çocuk inisiyatifiyle oluşturulan etkinliklerden oluşmaktadır. Kulüp etkinlikleri kapsamında çevre, tiyatro, müzik, medya, fotoğrafçılık, halk oyunları, sanat, spor ve çeşitli hobilere yönelik alanlarda etkinlikler açılabilmektedir.

Kısa süreli tatil ve yaz etkinlikleri, sanat, spor, beslenme, müzik, bilim, gibi alanlarda, kazanımları ve hedefleri belirlenmiş, çocuklarda farklı beceriler ve tutumlar kazandırmak üzere kurgulanan, yaz ve ara dönemde uygun olarak geliştirilen etkinliklerden oluşmaktadır.

Uygulandığı Düzeyler: 1-8. sınıflar

Uygulama Süresi:  1-6 hafta

Uygulandığı Yer: TEGV Etkinlik noktaları