Fen Eğlenerek Öğren Eğitim Programı

FEN EĞLENEREK ÖĞREN EĞİTİM PROGRAMI

Fen Eğlenerek Öğren Eğitim Programı, fen bilimlerinin temel bilgi ve becerilerini kazandırmak yoluyla, çocukların bilimsel süreç basamaklarına hâkim, neden-sonuç ilişkisini kurabilen, laboratuvar kullanımı bilgi ve becerisine sahip ve fen bilimine karşı olumlu tutum geliştiren bireyler olarak yetişmelerine katkıda bulunmayı hedefliyor.

Garanti Bankası’nın desteğiyle yürütülen Fen Eğlenerek Öğren’de fen bilimleri, sadece herhangi bir bilim dalında uzmanlaşan bir topluluk tarafından değil, herkese, eğitim sürecinin ilk yıllarından başlayarak kazandırılması gereken bir süreç olarak ele alınıyor.

Aktif öğrenme yaklaşımına uygun olarak, programda sekiz farklı konu deneylerle çocuklara aktarılıyor. Pipet ve çöp şiş yardımıyla su dolu bardağı boşaltabilme, su ve asetat kâğıdı kullanarak su büyüteci yapabilme, gıda boyası ve şeker ile gökkuşağı oluşturabilme gibi eğlenceli etkinlikler çocuklarla buluşuyor.

Uygulandığı Düzeyler: 2-8. sınıflar

Uygulama Süresi: 10 hafta boyunca, haftada bir gün 90 dakika

Uygulandığı Yer: TEGV Etkinlik Noktaları