İzleme-Değerlendirme

İZLEME-DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI

TEGV olarak veri temelli çalışmanın gücüne inanıyoruz. Bu nedenle, uyguladığımız her eğitim programı kapsamında o programın çocuklara kazandırmayı hedeflediği bilgi, beceri ve tutumları gözlemleyebileceğimiz izleme-değerlendirme çalışmaları yürütüyoruz. Bu kapsamda çocuk kazanımlarının, gönüllü kazanımlarının ve etkinlik uygulamalarının değerlendirilmesi amacıyla çeşitli nitel ve nicel verileri topluyor, analiz ediyor ve ilgili paydaşlara raporluyoruz. Programlarımızı güncellerken izleme-değerlendirme çalışmaları sonucunda ulaştığımız bu verilerden yararlanıyoruz.

Daha büyük resimde, yürüttüğümüz faaliyetlerin sosyal etkisini de izliyor, hedef kitlemiz olan çocuk ve gönüllülerimiz üzerinde uzun vadede bıraktığımız etkiyi ölçümlüyoruz. Bu çalışma ile hem birey üzerinde bıraktığımız etkiyi gözlemliyor, hem de bir sivil toplum kuruluşu olarak ülke bazında yarattığımız sosyal faydayı ortaya çıkarıyoruz.