Öğrenme İlkelerimiz

TEGV öğrenme yaklaşımının iki temel ilkesi bulunmaktadır. TEGV’de çocuklar, gönüllüler ve paydaşlarla hayata geçirilen her türlü eğitim/öğrenme faaliyetinde bu ilkeler göz önünde bulundurulur.

Aktif Öğrenme

“Aktif öğrenme, öğrenenin öğrenme sürecinin sorumluluğunu taşıdığı, ona öğrenme sürecinin çeşitli yönleri ile ilgili karar alma ve öz düzenleme yapma fırsatlarının verildiği ve karmaşık öğretimsel işlemlerle öğrenenin öğrenme sırasında zihinsel yeteneklerini kullanmaya zorlandığı bir öğrenme sürecidir.” Öğrenme ortam ve araçları tasarlanırken, çocuk ve gönüllü katılımını teşvik edecek, onların katılımları ile geliştirilmeye açık, eğlenceli, deney, deneyim, paylaşım, oyun ve dijital araç ve platformlara önem veren, öğrenmeyi keyifli hale getiren bir yaklaşımın benimsenmesi önemlidir.

Bir eğitim yaklaşımı olarak aktif öğrenme aşağıdaki temel ilkeleri içerir:

  • Çocuk, öğrenme sürecinin aktif bir öğesidir.
  • Her çocuğun öğrenme becerileri geliştirilebilir.
  • Öğrenmede bireysel ve kültürel farklılıklar dikkate alınır. Bilgi ve beceriler geçmiş yaşantılardan yararlanılarak yapılandırılır.
  • Öğrenmede çevre ile aktif etkileşim önemlidir.
  • işler ve etkinlikler (çocuğa ne yaptırdığınız) önemlidir.
  • Aktif öğrenmede uygulanan yöntem ve teknikler, öğrenme ortamında çocukları diğer çocuklarla işbirliği yapmaya teşvik eder ve aktif kılar,

TEGV öğrenme ortam ve araçlarının, programların, etkinliklerin aktif öğrenme yaklaşımı ile hazırlanması ve uygulanması esastır.

 

Gönüllü Katılım

TEGV’de öğrenme süreci, bu sürece katılanların tamamının öğrendiği bir süreçtir. TEGV’de eğitsel etkinlikler, çocuklar başta olmak üzere, gönüllüler, aileler ve diğer paydaşların etkileşim içinde öğrenmelerini teşvik edecek, şekilde planlanır ve uygulanır. Bu sürece herkesin gönüllü katılımı esastır.

Gönüllülerimiz basitçe TEGV program ve etkinliklerini çocuklara ulaştırmak için sorumluluk almış aracılar değildir. TEGV’de öğrenme süreci “öğreten-öğretim programı-öğrenen” mekanik ilişkisi içinde yürümez. Gönüllüler öğrenme sürecinin en kritik öğelerinden biridir. Öğrenme etkinliklerinin planlanmasında, uygulanmasında ve değerlendirilmesi sürecinde aktif katılımcı olmaları beklenir. Bu katılımın gönüllülere getirdiği kazanımlar ve sorumluluklar vardır.

TEGV çalışanlarının, özellikle eğitimle ilgili doğrudan sorumluluğu olanların öğrenme süreçlerinin etkili bir şekilde planlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi için aktif katılımı beklenir.