Trafik Eğitim Programı

MERCEDES MOBILE KIDS TRAFİK ATEŞBÖCEĞİ EĞİTİM PROGRAMI

Mercedes Mobile Kids Trafik Ateşböceği Eğitim Programı, ilköğretim çağı çocuklarının trafik bilgisi ve farkındalığını artırmayı ve trafikle ilgili kavram, beceri ve tutumları kazanmalarına yardımcı olmayı amaçlıyor.

Program, trafik konseptine uygun olarak tasarlanmış ve teknoloji tarafından desteklenen, yaratıcı, yenilikçi, eğlenceli ve etkin bir öğrenme ortamı sağlayan tematik ateşböceği öğrenim biriminde çocuklarla buluşuyor.

Temel trafik kavramları, trafikte dikkat, trafik kuralları, karşıdan karşıya geçme ve trafikte özel durumlar gibi temalardan oluşan program, bu konularda çocukların yetkinlik, bilgi ve becerilerini artırmayı hedefliyor.

Uygulandığı Düzeyler: 2-8. sınıflar

Uygulama Süresi: 6 saat

Uygulandığı Yer: TEGV Mercedes Mobile Kids Trafik Ateşböceği Öğrenim Birimi