Uzaktan Eğitim Program Tanıtımları

algos3

Algo Dijital Bilişim

Çocukların okuldan uzak oldukları bu dönemde teknolojinin doğru kullanımı, algoritma ve günlük hayat problemleri arasında ilişki kurabilmelerini, problem çözme becerilerine katkıda bulunmayı hedeflemektedir. Başlıca amaçları arasında temel bilişim teknolojilerini tanıma, temel programlama bilgi ve becerilerini edinme, günlük hayat ve kodlama kavramı arasında ilişki kurabilme, yaratıcı düşünme ve çözüm üretebilme becerilerini geliştirme ve analitik düşünme, eleştirel düşünme, problem çözebilme becerilerini geliştirme yer almaktadır.

 

bilkaf

Bilim Kafası

Okullarından uzak oldukları bu dönemde çocukların bilimsel süreç basamaklarına hakim, neden-sonuç ilişkisi kurabilen ve fen bilimine karşı olumlu tutum geliştiren bireyler olarak yetişmelerine katkıda bulunmayı hedeflemektedir.

 

gizhas

Gizli Hazinem

Çocuklara kişisel farkındalık kazandırmayı ve onların sosyal becerilerini geliştirmeyi hedefleyen bir eğitim programıdır. Bu etkinlikle, çocukların duygularını tanıdığı ve yönetmeyi öğrendiği; içinde yaşadığı çevre ve toplumu önemsemeye başladığı; sorumlu davranmayı, pozitif, sağlıklı sosyal ilişkiler kurmayı, kendisi ve çevresine zarar veren davranışlardan kaçınmayı öğrenmesi hedeflenmektedir. Bilişsel becerilerden çok daha fazlasını gerektiren durumlarla karşılaşan çocuklarımızın bunlarla baş etmelerini sağlamak amaçlanmaktadır.

 

ingil3

İngilizce Konuşma Kulübü

Çocuklara kişisel farkındalık kazandırmayı ve onların sosyal becerilerini geliştirmeyi hedefleyen bir eğitim programıdır. Bu etkinlikle, çocukların duygularını tanıdığı ve yönetmeyi öğrendiği; içinde yaşadığı çevre ve toplumu önemsemeye başladığı; sorumlu davranmayı, pozitif, sağlıklı sosyal ilişkiler kurmayı, kendisi ve çevresine zarar veren davranışlardan kaçınmayı öğrenmesi hedeflenmektedir. Bilişsel becerilerden çok daha fazlasını gerektiren durumlarla karşılaşan çocuklarımızın bunlarla baş etmelerini sağlamak amaçlanmaktadır.

Bu program, çocukların şarkı, resim tarifi, diyalog, kısa metinler, interaktif çalışmalar ve oyunlarla ana dilde öğrendikleri şekilde duyarak ve konuşmayı deneyerek İngilizce öğrenmelerini hedefler; bunu da sosyal duygusal ve akademik olarak baskı hissetmenden, öz güven geliştirerek sağlar.

 

okoy3

Okuyorum Oynuyorum

Çocuklarda okuma kültürü oluşturmanın önemi her geçen gün daha da artmakta. Buradan yola çıkarak çocukların bu kültürü edinmelerinin ilk adımının onlara kitapları sevdirmekten geçtiğini düşünüyoruz.
2006 yılından beri uyguladığımız Okuyorum Oynuyorum programı ile paralel hedef ve amaçlar doğrultusunda ilerlenen Online Okuma Programı kapsamında da, çocukların kitapların maceralı yolculuğuna dahil olmasını, yaratıcı düşünme becerilerini geliştirmelerini, sosyal duygusal gelişimlerine dair farkındalık kazanmalarını, farklı yazar ve kitaplarla tanışmalarını ve okumanın, hayal kurmanın heyecanlı yolculuğuna dahil olmalarını amaçlıyoruz.

 

saydun

Sayıların Dünyası

Bu programda çocukların matematiğe karşı olumlu tutum geliştirmelerine katkı sağlamayı, matematiğe ilişkin duyabilecekleri kaygıyı azaltabilmeyi hedeflemektedir. Günlük hayatta ihtiyaç duyulan temel matematik bilgi ve becerilerinde artış, problem çözme becerilerinde gelişme, karmaşık sorunları açık, basit ve mantıksal adımlara ayırarak çözme ve düzenlemelerini sağlama ve matematiğin farklı disiplinlerle ilişkisini fark ettirme temel amaçlardır.

 

image012

Birlikte Öğrenelim

Birlikte Öğrenelim Programı” Sosyal Duygusal Öğrenme, Matematik ve Türkçe alanlarına ait kazanımların bir çocuk kitabı odağında bütünleşik olarak işlendiği bir programdır. Programda Sosyal duygusal öğrenme, Türkçe, Matematik alanlarından bilgi, beceri ve değerler anlamlı bir bütün oluşturacak şekilde ayrıştırılmadan ele alınmıştır. Program 1. Sınıf çocukların hedef kitlesini oluşturmaktadır.
Programın hedefi, okula yeni başlayan 1. Sınıf çocuklarının uyum süreçlerini sosyal duygusal öğrenme alanında, görsel okuma, dinleme, anlama, konuşma rakamlar, tablo ve grafik okuma ve oluşturma, zaman ve ilişkili kavramlar, paralarımız gibi konular ile temellendirerek okula hazırlanma dönemini desteklemektir.

image014

Allianz Motto Hareket

Allianz Motto Hareket Uzaktan Eğitim programı, COVID-19 salgını sürecinde ortaya çıkan ihtiyaçlar doğrultusunda çocuklarda fiziksel aktivite, fiziksel uygunluk, bilinçli katılım, hedef koyma ve hareket becerisi geliştirme üzerine kurulmuştur. Program, 10 haftalık/oturumluk ve her bir oturumun yaklaşık 80 dakika olacağı ve uzaktan eğitim araçları ile gönüllüler tarafından sunulacağı bir yapıda tasarlanmıştır. Ayrıca, program gönüllülerin uygulama yaptırırken kullanabileceği, çocukların yaş ve gelişim özelliklerine uygun videolarla desteklenmiştir.