Drama Atölyesi

DRAMA ATÖLYESİ

Drama Atölyesi Eğitim Programı, çocukların çok yönlü gelişimini atölye ortamında desteklemek üzere oluşturuldu. Programda role girme, doğaçlama, oyun, dramatizasyon gibi drama teknikleri kullanılıyor. Çocuklara sözel ya da bedensel ifade, yaratıcılık, sorun çözme becerileri, kendine güven, iletişim, anlama-dinleme-kavrama becerileri kazandırmak hedefleniyor.

1207_1_drama_61

Program isteğe bağlı olarak 2-4 hafta olarak ilköğretim okullarında da uygulanmaktadır.

Uygulandığı Düzeyler : 2-8. sınıflar

Uygulama Süresi : 10 hafta, haftada 1 gün 90 dakika.

Uygulandığı Yer : TEGV Etkinlik Noktaları