Yaz Etkinlikleri

Çocukların ihtiyaçlarının merkeze alındığı, aktif ve katılımcı olabildiği, aktif öğrenme yaklaşımının benimsendiği, eğlenerek öğrendiği, farklı konuları keşfetme olanağı bulduğu yaz etkinlikleri ile çocukların zamanlarını verimli bir şekilde geçirmesi ve bu dönemde yaşayacakları öğrenme kayıplarının önüne geçilmesi amaçlanmaktadır.

Yaz etkinlikleri; kulüp etkinlikleri, kısa süreli yaz etkinlikleri, gezi etkinlikleri ve velilerin de katılabileceği etkinlikler ve seminerlerden oluşmaktadır. Kısa süreli yaz etkinlikleri, sanat, spor, beslenme, müzik, bilim, gibi alanlarda, kazanımları ve hedefleri belirlenmiş, çocuklarda farklı beceriler ve tutumlar kazandırmak üzere kurgulanan ve yaz dönemine uygun olarak geliştirilecek etkinliklerden oluşmaktadır.

Uygulandığı Düzeyler : 1-8. sınıflar

Uygulama Süresi : 6 hafta

Uygulandığı Yer : TEGV Etkinlik noktaları