2019-2021 STRATEJİMİZ

painter2019-2021 STRATEJİMİZ

Gelecek üç yılımıza yön verecek olan, 2019-2021 Stratejik Planımızı Yönetim Kurulumuz’un liderliğinde, tüm ekibimizin katılımı ile hazırladık. Çalışmalarımızı, gönüllü uzman danışmanlarımızın desteği ile özel bir metodoloji (Dengeli Kurumsal Karne-Balance Scorecard) kullanarak gerçekleştirdik. Misyonumuzu gözden geçirerek başladığımız çalışmada, gelecek için vizyonumuzu belirledik. Öncelikle değerlerimizi yeniden tanımladık, ardından hedeflerimize ulaşmak için stratejilerimizi ve bu kapsamda hayata geçireceğimiz projelerimizi oluşturduk.

Stratejik hedeflerimize erişim konusundaki başarımızı, performans göstergelerimizi düzenli izleyerek değerlendireceğiz.

Stratejik Hedeflerimiz

Çocuk Sayısını Artırmak

anim2Vizyonumuzda yer alan “her çocuğun erişebileceği STK olmak” hedefimiz doğrultusunda, çocuklarımıza erişmek için yeni kanallar geliştirmeye çalışıyoruz. Etkinliklerimiz için doğrudan bir araya geldiğimiz çocuklarımızın sayısını korurken, yeni dijital uygulamalarımız ile, etkinlik noktalarımıza gelemeyen çocuklarımıza da ulaşmayı hedefliyoruz. Gezgin modelimizin geliştirilmesi ile daha çok çocuğumuza hizmet vermeyi amaçlıyoruz.

Bağlılığı Yüksek Paydaşlar

kiz2TEGV’de faaliyetlerimizi paydaşlarımızdan aldığımız güçle hayata geçiriyoruz. Çocuklarımızın, gönüllülerimizin, velilerimizin ve yerel destekçilerimizin memnuniyetini ve devamlılığını artırmak üzere, çalışmalarımızı geliştirerek sürdüreceğiz. Bağışçılarımızdan sağlanan kaynaklarda süreklilik sağlamayı, mütevellilerimizin daha etkin hale gelmesi için doğrudan iletişim sağlamayı, uluslararası ilişkilerimizi daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz. Vakfımızın kamuoyunda bilinirliğini her geçen gün artırmak üzere, iletişim çalışmalarımızı kapsamlı hale getirmeye çalışıyoruz.

Sürdürülebilir Mali Yapı

anim3 23 yıldır başarı ile sürdürdüğümüz faaliyetlerimizin, daha uzun yıllar devam edebilmesi Vakfımız için çok önemli. Bu nedenle, operasyonel ve mali sürdürülebilirlik konusu, stratejik hedeflerimizde öncelikli olarak yer alıyor. Mali sürdürülebilirliğimizi sağlamak üzere, yurt içi ve yurt dışı kanallarda kaynaklarımızı çeşitlendirmeyi, anamal varlığımızı güçlendirmeyi ve faaliyetlerimizde verimliliği artırarak, maliyetlerimizi düşürmeyi hedefliyoruz.

Etkin ve Verimli Süreçler

anim6“Verimlilik” önceki strateji dönemimizde olduğu gibi, yeni stratejimizde de özellikle odaklandığımız bir konu… Sürekli gelişim ve iyileştirme anlayışımızla, çocuklarımızın etkinlik noktalarımızdan maksimum kapasite ile yararlanmaları, güçlü bir gönüllü yönetişimi ve etkin iletişim faaliyetleri için çalışmalar yürütüyoruz. Yeni Stratejik Plan dönemimizde, özgün eğitim modelimizi dijital platformlarda yaygınlaştırmak üzere çalışacağız. Faaliyetlerimizin sağladığı etkileri takip etmek üzere, Üniversitelerle işbirliği kapsamında, ölçme değerlendirme çalışmalarımız devam edecek. Süreçlerimizdeki risk yönetimi çalışmalarımız sistematik şekilde devam edecek, bağımsız derecelendirme kuruluşlarının yaptığı
Kurumsal Yönetim Derecelendirme sonuçları da çalışmalarımıza ışık tutacak.

Yeni Nesil İK ve BT Altyapısı

anim5Faaliyetlerimizin etkinliği ve verimliliğini artırmak için teknoloji ve insan kaynağı altyapımızı güçlendireceğiz. Gerek eğitim alanında, gerekse teknik altyapımızda yeni nesil dijital uygulamaları hayata geçireceğiz. Çalışanlarımızın yetkinliği ve Vakfımıza bağlılığını artırmak, takım çalışması ruhunu korumak her zaman olduğu gibi yeni strateji dönemimizde de odaklanacağımız en önemli konular arasında.