Bilim Kurulu ve Çalışma Gruplarımız

Bilim Kurulumuz

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı’nın nitelikli temel eğitim hakkına erişim misyonuna ve bu çerçevede eğitim, çocuk ve sivil toplum alanında yürüttüğü faaliyetlere bilimsel açıdan katkı sunmak üzere oluşturulan TEGV Bilim Kurulu 16 Ekim 2015 tarihinde ilk toplantısını yaptı. Türkiye’nin seçkin eğitim ve bilim kuruluşlarında, farklı uzmanlık alanlarında çalışan kurul üyeleri TEGV’in eğitim ve sivil toplum stratejilerine yön vermek ve Vakfın yürüttüğü çalışmalara katkı sunmak amacıyla faaliyetlerini yürütecek.

  • Dr. Yavuz Akpınar – Boğaziçi Üni. Bilgisayar ve Öğretim Tekn. Eğitimi Bölümü
  • Doç. Dr. Lemi Baruh – Koç Üniversitesi Medya ve Görsel Sanatlar Bölümü
  • Doç. Dr. Kenan Çayır – Bilgi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü
  • Prof. Dr. Sami Gülgöz – Koç Üniversitesi Psikoloji Bölümü
  • Oktay Özinci – TEGV Yönetim Kurulu Üyesi, Boğaziçi Üniversitsi İşletme Bölümü
  • Doç. Dr. Yasemin Kisbu-Sakarya – Koç Üniversitesi Psikoloji Bölümü
  • Doç. Dr. Pınar Uyan – Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü

Çalışma Gruplarımız

GÖNÜLLÜ ÇALIŞMA GRUBU

Oktay Özinci

Sait Tosyalı

Esra Huri Bulduk Kaya

İLETİŞİM ÇALIŞMA GRUBU

Deniz Mukan

Sait Tosyalı

Ebru Akyürek Küçük

Özlem Şirin

Serdar Erdoğan

Füsun Öztürk

KAYNAK ÇALIŞMA GRUBU

Şirzat Subaşı

İ. Renay Onur

Itır Erhart

Gülsevim Kahraman

Fatma Ak

Sait Tosyalı

Ebru Akyürek Küçük

Aytül Çınar