Çalışma Gruplarımız

Çalışma Gruplarımız

GÖNÜLLÜ ÇALIŞMA GRUBU

Oktay Özinci

Sait Tosyalı

Esra Huri Bulduk Kaya

İLETİŞİM ÇALIŞMA GRUBU

M.Özalp Birol

Deniz Mukan

Sait Tosyalı

İpek Uralcan

Özlem Şirin

Müge Turan

KAYNAK ÇALIŞMA GRUBU

Oktay Özinci

H. Hüsnü Okvuran

Alp Öğücü

Sait Tosyalı

İpek Uralcan