Çalışma Gruplarımız

Çalışma Gruplarımız

İLETİŞİM ÇALIŞMA GRUBU

M.Özalp Birol

Sait Tosyalı

İpek Uralcan

Özlem Şirin

Müge Turan

KAYNAK ÇALIŞMA GRUBU

Oktay Özinci

H. Hüsnü Okvuran

Alp Öğücü

Sait Tosyalı

İpek Uralcan

Orkun Toy