Komiteler ve Kurullar

KOMİTELER VE KURULLAR

Yönetim Kurulu :

Onursal Başkan: Suna Kıraç

Başkan: R.Oktay Özinci

Başkan Yardımcısı: Prof. Dr. Levend Kılıç

Üyeler:

Alp Öğücü

A. Ümit Taftalı

Ali Gürsoy

Cengiz Solakoğlu

H.Hüsnü Okvuran

Melda Göğüş

M. Özalp Birol

Prof. Dr. Sami Gülgöz

Şirzat Subaşı

TEGV Yönetim Kurulu Çalışma Esaslarına İlişkin Yönerge

 

İcra Komitesi :

Başkan: Cengiz Solakoğlu

A. Ümit Taftalı

Oktay Özinci

 

Denetim Kurulu :

Asil Üyelik:

Nevzat Tüfekçioğlu

Füsun Akkal Bozok

Kemal Uzun

Yedek Üyelik:

Aka Gündüz Özdemir

Nadir Özşahin

Mustafa Dandik

 

Yüksek Danışma Kurulu :

Prof Dr. Yılmaz Büyükerşen

Prof. Dr. Üstün Ergüder

Dr. Yılmaz Argüden

 

Kurumsal Yönetişim Komitesi :

Cengiz Solakoğlu

Oktay Özinci

Özalp Birol

Kurumsal Yönetişim Komitesi Yönetmeliği

 

Kurumsal Risk Yönetimi ve Denetim Komitesi :

Hüsnü Okvuran

Şirzat Subaşı

Denetim Komitesi Yönetmeliği

 

Etik Komitesi :

Prof. Dr. Levend Kılıç

Prof. Dr. Sami Gülgöz

Ali Gürsoy

Etik Komitesi Yönetmeliği
Etik İlkeler Yönetmeliği

 

Eğitim Danışma Kurulu :

Oktay Özinci

Prof. Dr. Sami Gülgöz

Prof. Dr. Levend Kılıç

Melda Göğüş