İK

Türkiye Eğitim Gönülleri Vakfı’nın gelişen ve kurumsallaşan yapısı ile paralel uygulamaları hayata geçirmeyi misyon edinmiş olan TEGV İnsan Kaynakları, yenilikçi ve dinamik organizasyonu ile sivil toplum kuruluşları arasında öncü olmayı hedefler.

Vakfın hedeflerini gerçekleştirmek için insan kaynağını en verimli şekilde değerlendirmeyi ilke edinen TEGV İnsan Kaynakları, Vakfı şeffaf, katılımcı, katma değer yaratan, paylaşımcı, etkin iletişime açık, ekip çalışmasında uyumlu bireyler ile buluşturur.

TEGV İnsan Kaynakları, çalışanlarının var olan potansiyellerini iç ve dış kaynaklı eğitimlerle geliştirmeyi hedefler.

Tüm uygulamalarında eşitlik ve adalet duygusu ile hareket eden TEGV İnsan Kaynakları, tüm çalışanlarının kişiliğine ve vakfa sağladığı katkıya saygı duyar.