Linkler

Bağımsız Araştırma Merkezleri / Enstitüler
 • ÇOÇA (Bilgi Üniversitesi Çocuk Çalışmaları Birimi)
 • ERG (Eğitim Reformu Girişimi)
Resmi Kurumlar
 • AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı
 • Avrupa Birliği Genel Sekreterliği
 • İOGM (İlköğretim Genel Müdürlüğü)
 • MEB (Milli Eğitim Bakanlığı)
 • TTKB (Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı)
 • TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu)
Uluslararası Kuruluşlar
 • Avrupa Çevre Ajansı
 • Avrupa Komisyonu Türkiye Temsilciliği
 • Avrupa Komisyonu Türkiye Temsilciliği
 • Avrupa Konseyi
 • Birleşmiş Milletler
 • Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü
 • Eur. Comm. Directorate-General For Education and Culture
 • IYF (Uluslararası Gençlik Örgütü)
 • UNDP (Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı)
 • UNESCO (Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim ve Kültür Kurumu)
 • UNFPA (Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu)
 • UNICEF (Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu)
 • WHO (Dünya Sağlık Örgütü)
 • WWF (World Wildlife Fund)
Ulusal ve Uluslararası Sivil Toplum Örgütleri
 • AÇEV (Anne-Çocuk Eğitim Vakfı)
 • Açık Toplum Vakfı
 • COF (Vakıflar Birliği)
 • CRIN (Child Rights Information Network)
 • Çocuk Vakfı
 • EFC (Avrupa Vakıflar Merkezi)
 • Knowledge Works
 • ÖRAV (Öğretmen Akademisi Vakfı)
 • Sabancı Vakfı
 • Save the Children
 • STGM (Sivil Toplum Geliştirme Merkezi)
 • Tarih Vakfı
 • TAV (Türkiye-Avrupa Vakfı)
 • TED (Türk Eğitim Derneği)
 • TEV (Türk Eğitim Vakfı)
 • TOÇEV (Tüvana Okuma İstekli Çocuk Eğitim Vakfı)
 • TOG (Toplum Gönüllüleri Vakfı)
 • Tohum Otizm Vakfı
 • TÜSEV (Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı)