KONUŞMACILAR

Etkinlik Süresince Konuşmacılar

Kayhan Karlı

Kayhan Karlı

Eğitimci - Yazar

Kayhan Karlı, yirmi yılı aşkın süredir eğitimci ve eğitim yöneticisi olarak görev almış...

Saskia Leggett

Saskia Leggett

Yaratıcı Öğrenme Uzmanı

Saskia Leggett eğitim, yaratıcılık, teknolojiyi birleştirerek; yaratıcı öğrenme, yaratıcı...

Ryan Jenkins

Ryan Jenkins

wonderfulidea.co Kurucu, Eğitim Direktörü

Ryan Jenkins Wonderful Idea Company (Harika Fikir Şirketi)’nin kurucusu ve eğitmen...

Selçuk Artut

Selçuk Artut

Akademisyen, Müzisyen, Sanatçı

Selçuk Artut (1976)’un sanatsal araştırmaları ve üretimleri insan-teknoloji ilişkisinin...


Panel #1: Eğitim & Teknoloji

Alp Köksal

Alp Köksal

(Moderatör)

Alp Köksal lise öğrenimini Amerika’da, üniversite öğrenimini ise Koç Üniversitesi...

Hakan Umutlu

Hakan Umutlu

Öncesinde ise SEV Amerikan Koleji’nde Bilgi ve Eğitim Teknolojileri Müdürü olarak...

Işıl Boy Ergül

Işıl Boy Ergül

Işıl Boy Ergül, İstanbul Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği bölümünden mezun olduktan...

Şirin Karadeniz

Şirin Karadeniz

Bahçeşehir Üniversitesi Rektörlük görevini yürütmekte olan Prof.Dr. Şirin Karadeniz;...


Panel #2: Sosyal Duygusal Öğrenme

Mine Göl Güven

Mine Göl Güven

(Moderatör)

Dr. Mine Göl-Güven 1997 yılında, İstanbul Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Rehberlik ve...

Barış Sarısoy

Barış Sarısoy

Barış Sarısoy ilk olarak Marmara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği...

Cavit Yeşildağ

Cavit Yeşildağ

Cavit Yeşildağ, Sosyal Pedagog olarak çocuk ve gençlerin eğitimine ilişkin uzun yıllardır...

Melda Akbaş

Melda Akbaş

Eğitimini İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde tamamlayan Akbaş, 2007...

Ebru Dicle

Ebru Dicle

TÜSİAD Genel Sekreter Vekili

Marmara Üniversitesi İİBF İktisat (İngilizce) Bölümü mezunu Ebru Dicle, TÜSİAD Genel...


Paralel Oturumlar

Abdulrahman Iblbi

Dijital-Fiziksel Bağlantılar: Scratch & Lego Wedo ile Zincirleme Reaksiyon

Abdulrahman Iblbi

Scratch, LEGO WeDo lastik toplar, koli bandı ve çeşitli diğer eğlenceli malzemeleri kullanarak Rube Goldberg tarzı zincir reaksiyonu oluşturun. LEGO WeDo robotik kitindeki motorları ve sensörleri programlamak için kolaylaştırıcıların yardımıyla Scratch’i kullanmayı öğreneceğiniz atölyede daha sonra fiziksel dünya ile dijital dünyayı birbirine bağlayan bir zincirleme reaksiyonda bağlantılar tasarlayın.

İdil Bilgin

Duygu Odaklı Kültürel Mirası Koruma Eğitimi

İdil Bilgin

Çocukta eğer herhangi bir konuya yönelik kalıcı ve içselleştirilmiş öğrenme gerçekleşsin istiyorsak, ana gayemiz o konuyla ilgili çocukta duygu ve merak uyandırmak olmalı. Çocuğun penceresinden bakarak “Şimdi konu merak cezbedici hale geldi!” diyebilmemiz gerekiyor. Ancak ondan sonra bilgi akışı çocuğa geçebilir. Başka bir deyişle eğitimciler olarak amacımız çocuğu vermek istediğimiz bilgiye “aç” hale getirmek olmalı. Bu da ancak çocukta konuya yönelik ilgi, istek, merak ve sevgi uyandırmakla mümkün olabilir. Kendini “yeni neslin mevcut eğitim sistemine değil, eğitim sisteminin mevcut neslin özelliklerine uyumlanması gerektiğine inanan bir eğitimci” olarak tanımlayan İdil Bilgin bu seminerde bizlere kendi kurgulamış ve uygulamakta olduğu “Duygu Odaklı Kültürel Mirası Koruma Eğitimi”ni müze ve okul ortamından örneklerle anlatacak.

Tuğba Çanşalı

Oyunlarla Dünyayı Değiştir

Tuğba Çanşalı

Öğrenmek, değişen ve gelişen dünyamıza yemek içmek kadar önemli bir kavramdır. Öğrenme Tasarımları “Öğrenmek Eğlencelidir” diyor ve ekliyor: “Eğlenmenin de öğrenmenin de yaşı yoktur.” Öğrenmeyi kolay ve keyifli bir hale getiren yaratıcı, yenilikçi oyunlar ve öğrenme programları tasarlayan Öğrenme Tasarımları’nın var olma nedeni öğrenmenin ve eğitimlerin oyunlarla daha verimli ve keyifli olacağını göstermek ve nitelikli eğitim tasarlama konusunda ilgilenenlere destek vermektir. Oyunlarla Dünyayı Değiştir Atölyesi; eğitim alanında çalışan bireylerin, oyunun gücüyle, çalıştıkları alanları interaktif bir şekilde organize etme, oyunu ders sürecine entegre etme ve bir araç haline getirme, oyunu süreçte değişim yaratacak şekilde programlama gibi konuları deneyimlemelerini sağlar. Peki biz atölyeyi nasıl gerçekleştiriyoruz? Deneyimsel öğrenme, oyun tabanlı öğrenme, insan odaklı tasarım gibi metodolojilerle şekillendirdiğimiz atölyede katılımcıların kendi süreçlerini yeniden yapılandırmalarını hedefliyoruz.

Neriman Dorukan

Bugünün Sorunlarına Yaratıcı Çözümler

Neriman Dorukan , Öğretmen Ağı

Bugünün Sorunlarına Yaratıcı Çözümler Atölyesi, yeni bir metodoloji ile tanışan öğretmenin; öğrenci odaklı çözüm geliştirme, çözüm sürecine farklı paydaşları dahil etme, fikir üretme, prototipleme ve test etme becerilerini geliştirmeyi amaçlamaktadır. Katılımcı öğretmen, farklı okullarda 1000'den fazla öğrenci ile test edilen çözüm önerilerini gözlemleme ve okul döneminde uygulama şansı elde eder.

Dinçer Demir

Sosyal Duygusal Beceriler ve Öğrenme Ortamlarına Yansıması

Dinçer Demir , Öğretmen Akademisi Vakfı

21. yüzyıl ile birlikte birçok değişim ortaya çıkmıştır. Bu değişimler yeni değişimlerin ve dönüşümlerin gerekliliğini de beraberinde getirmiştir. Teknolojik gelişmeler ile bilginin akış yönünün farklılaşması ve bu çağın çocuklarının sahip olduğu beceriler ve beklentiler öğrenme kültürünün de yenilenmesini gerekli hale getirmiştir. Geleceğin meslekleri hakkındaki veriye dayalı öngörüler ise yeni becerilere olan ihtiyacı ortaya koymaktadır. 21.yy becerileri olarak adlandırılan bu becerilerin ise güçlenebilmesi ve etkin hale gelebilmesi sosyal duygusal becerilere sahip olmaktan geçmektedir. Bu oturumda sosyal duygusal becerilerin ne olduğu, nasıl kazandırılabileceği ve bu becerilere sahip olmanın sağlayacağı katkıları irdeleyeceğiz.

Hakan Ataş Reşit Yalın Güçkıran

21. Yüzyılda Bir Öğrenme Deneyimi: Üretim Atölyeleri

Hakan Ataş
Reşit Yalın Güçkıran

Öğrenmenin doğasına daha yakın öğrenme deneyimleri tasarlamanın ve öğrenende kritik becerilerin inşasının 21. yüzyılda üzerinde durmamız gereken konular olduğunu düşünüyoruz. Üretim atölyelerini; bireylerin yaparak yaşayarak öğrendiği görece yapılandırılmamış bir ortam sağlaması ve araç repertuvarını geliştirmesi açısından önemli buluyoruz. Sunumuzda bir üretim atölyesi minimum maliyet ile nasıl kurulur, hangi araçlar gereklidir gibi sorulara cevap arayacak; disiplinlerarası öğrenme ve kritik beceriler açısından önemini tartışacağız. Öğrencilerle birlikte atölyelerde yaptığımız çalışmalardan örnekler vererek öğretmen ve öğrenci görüşlerine yer vereceğiz.

Şaziye Senem Başgül

21. Yüzyıl Çocuklarının ve Gençlerinin Özel Gereksinimleri Değişti mi?

Şaziye Senem Başgül

Hızla değişen dünyamızda, değişime ayak uydurmada dezavantajlı grup olarak tanımlayabileceğimiz özel gereksinimli çocukların, gereksinimleri yeterince tanımlanabiliyor mu? Tanımlanabilen gereksinimleri yeterince karşılanabiliyor mu? Tanılamada, tedavide ve eğitimde kullanılan yöntemler yeterli mi? Uzmanların ihtiyaçları neler? Ailelerin ihtiyaçları neler? Başlıkları kapsamında İnterdisipliner bakış açısı ile geçmişten günümüze sürecin konuşulacağı ve çözümlerin birlikte tartışılacağı bir oturum yapılması planlanmıştır.

İmran Azboy

Köy Okulları Değişim Ağı (KODA) 21. Yüzyıldaki Değişimin Neresinde?

İmran Azboy , KODA

Türkiye’nin dört bir yanındaki köylerde çalışan idealist öğretmenler, eşit eğitimin gücüne inanan eğitmenler, değişime inancı tam eğitim gönüllülerini bir araya getiren ve köy okullarındaki değişimin bir parçası olan Köy Okulları Değişim Ağı, örnek etkinlik uygulamalarını paylaşıyor. Katılımcıların sınıflarında uygulayabilecekleri etkinliklerle evlerine dönmelerini amaçlayan oturum yine KODA öğretmen ağına dahil olan köy okulu öğretmeni İmran Azboy tarafından gerçekleştirilecek.

Defne Yabaş

Özgür Atölye

Defne Yabaş & TEGV Eğitim Programları

Çocuklara “eleştirel düşünme, yaratıcılık, işbirliği” olarak vurgulanan 21. yüzyıl becerilerini etkili bir yöntemle kazandırmak için onlara özgür bir alan yaratmak zorundayız. Tıpkı Mitchel Resnick’in dediği gibi “oyun, arkadaşlar, tutku ve projeler eğitimin yapı taşları olmalıdır” felsefesi ile yola çıkarak çocukların kendi tutkulu projelerini ortaya çıkarmaları için TEGV olarak “Özgür Bir Atölye” oluşturduk. “Projenizi uçurmak için bir de metodoloji öğretiyoruz” dedik. Öyle bir metodoloji ki hiçbir dönemde modası geçmez ve özellikle yetişkinlikte verimi, tasarımı, üretimi arttırır. Bu atölyede, öğrenme ortamlarında uygulayabileceğiniz basit yaklaşımlar ve ipuçları alacağınıza inanıyoruz.

Bahçeşehir Üniversitesi Oyun Laboratuvarı BUG Ekibi & TEGV Eğitim Teknolojileri Ekibi

“Algo Dijital - Bir Dijital Oyun Üretme Serüveni”

Bahçeşehir Üniversitesi Oyun Laboratuvarı BUG Ekibi & TEGV Eğitim Teknolojileri Ekibi

Dijital oyun sektörü hızla büyürken, çocukların olmazsa olmazı “oyun” dijital ya da fiziksel, her türü ile günümüz öğrenme ortamlarında da en çok aranan araç haline geldi. Bazı oyunlar tamamen eğlence, yarış, mimari vb temalarla üretilirken, belli bir eğitsel kazanım için üretilen oyun sayısı ise çok fazla değil. TEGV, Google.org desteği ile 3 yılda ürettiği 2 eğitsel dijital kodlama oyununu hazırlarken edindiği tecrübeleri katılımcılarla paylaşarak yeni dijital oyun üretme girişimlerine hem yol gösterici hem de ilham kaynağı olmak istiyor.

Saskia Leggett

Scratch ile kimliğimizi keşfetme

Saskia Leggett

Kodlamayı kendimizi ifade etmek ve önemsediğimiz şeylerle ilgili başkaları ile bağlantı kurmak için nasıl kullanabiliriz? Bu uygulamalı atölyede, katılımcılar blok tabanlı koding platformu ve çevirimiçi topluluk olan “Scratch” i kendi değerlerini yansıtacak projeler yaratmak için kullanacaklar. Atölyeye karşılıklı olarak kimliklerimizi keşfederek başlayacağız, “Scratch”i bu kimlikleri ifade etmek için kullanacağız, ve sonunda bu etkinliği kendi öğrenme ortamlarınıza nasıl adapte edebileceğimizi ve dijital etkinliklerin fiziksel dünyaya nasıl uzanabileceğini tartışacağız. Hem Scratche yeni olan hem de daha deneyimli olan katılımcılar atölyeye davetlidir.

Ryan Jenkins

Dijital Sanat Makineleri

Ryan Jenkins

Bu atölyede, katılımcılar servo motor hubların ve renkli boyaların şekillerini değiştirerek paylaşımlı bir çalışma alanında değişik modeller yaratma deneyimi kazanacaklar. Daha sonra, katılımcılar eşli olarak çalışarak ve “Makecode” kullanarak bu makineleri kodlayacak; sensörler ve bluetooth bağlantıları ile tecrübe kazanacaklar.


Fark Yaratanlar

Cevat Ayna

Cevat Ayna

2003 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Sınıf...

Abdulrahman Iblbi

Abdulrahman Iblbi

Abdulrahman Y. Idlbi, çoğunlukla gençlere yönelik yaratıcı öğrenme faaliyetlerine ve...