Ağustos 2012
TEGV E-Bülten
Eğitim Dünyasından Haberler
TEDTalks: Dünya Barış Oyunu (World Peace Game) ile John Hunter
"21. Yüzyıl Becerileri ve Eğitimin Niteliği" Toplantı Dizisinin İlki Gerçekleştirildi
Türkiye'de Demokratik Vatandaşlığın ve İnsan Hakları Eğitiminin Geliştirilmesine Yönelik Proje Tekliflerinin Finansmanı İçin 2.7 Milyon Avro Sağlanacak
"12 Yıl Zorunlu Eğitim: Sorular Cevaplar" Broşürü Güncellenerek Yayımlandı
Eğitimde İyi Örnekler Yerel Çalıştayları Trabzon ve Giresun'da Gerçekleştirildi
"Türkiye Sosyal Politikalarını Tartışıyor" Konferansı, 15-16 Haziran 2012 Tarihlerinde Koç Üniversitesi'nin Rumeli Feneri Yerleşkesi'nde Düzenlendi
Kitap Hayattır Kampanyası Başlıyor
 
Etkinlik Takvimi
21. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi
III. Uluslararası Okul Öncesi Eğitim Kongresi "Erken Çocukluk Eğitiminde Farklı Yaklaşımlar ve Kültürler Arası Bakış"/td>
Uygulamalı Eğitim Kongresi
Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme III. Ulusal Kongresi
Küresel Eğitimde Yeni Eğilimler Konferansı
6. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu
Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma İçin Eğitim Konferansı
 
Araştırma ve Raporlar
Türkiye'nin Demografik Yapısı ve Geleceği 2010-2050
Birleşmiş Milletler Binyıl Kalkınma Hedefleri Raporu 2012
OECD Toplumsal Kurumlar ve Cinsiyet Endeksi 2012
Eğitim İzleme Raporu 2011 Özet Değerlendirme Bulguları
Kriz Zamanlarında Çocuklar ve Gençler
Erken Çocukluk Bakımı ve Eğitim Hakkı
Eğitimde Aile Faktörü: Çocuklara Bir Hikâye Okuyalım
 
Mercek
CIVICUS - Yurttaş Katılımı İçin Dünya İttifakı
 
Sivil Toplum
Rio+20 Sürdürülebilir Kalkınma Konferansı Sonuçlandı
AÇEV, Bilgisayar Tabanlı Okuryazarlık Programı ile Okuryazarlık Eğitimine
Katkı Sağlamayı Hedefliyor
Türkiye'deki Sivil Toplum Kuruluşları için Fon Rehberi Yayınlandı
Çocukların Beklentileri Yeni Anayasaya Taşınıyor
Adım Adım Yeni STK'lar İçin Başvuru Programını Başlattı
World Harmony Run TEGV'i Ziyaret Etti
Tohum Otizm Vakfı'ndan Yeni Bir Proje
Gezegenimizi Koruyalım Konferansı Gerçekleştirildi
Avrupa Çevre Ajansı İşaretler 2012 Raporunu Yayımladı
Türkiye'de Engellilere Yönelik İzleme Raporu "Ayrımcılık ve Hak İhlalleri" Yayımlandı
"TEGV Gönüllülük Araştırmaları" Yayımlandı
 
Bu yıl
Herkes İçin Sürdürülebilir Enerji Uluslararası Yılı