• Mutlu Gezegen Endeksleri (TEDTalks: Nic Marks)

• ERG’den 81 İlde Temel Eğitim Göstergeleri

• Çocuğun İyi Olma Hali Uzman Danışma Toplantısı – II Gerçekleştirildi

• MEB Organizasyon Yapısı Değişti

• UNICEF 12. Çocuk Forumu ve Türkiye’de Bilgi ve İletişim Teknolojileri ve Çocuklarla Gençler Konferansı

• Ulusal Öğretmen Stratejisi Çalıştayı Antalya'da Gerçekleştirdi

• Türkiye'de Hanehalkı Eğitim Harcamaları
• Çocukluk Küresel Zirvesi

• Konferans: Demokratikleştirme, Piyasaya Açılma ve Üçüncü Sektör
 
• Eğitim İzleme Raporu 2010 Kamuoyu ile Paylaşıldı

• OECD, Bir Bakışta Eğitim  2011 Raporunu Yayımladı

• UNESCO'dan Global Eğitim Özeti 2011

• Bilişim-İletişim Teknolojileri (BİT) ve Hizmet Öncesi Öğretmen Eğitimi

• Kaynaştırma/Bütünleştirme Yoluyla Eğitimde Dünyadan ve Türkiye'den İyi Örnekler

• Standart Öğrenci Sınavları: OECD Ülkelerindeki Güncel Uygulamalar ve Literatür Taraması

• Katılım Yolları: Aktif Yurttaşlığı Oluşturma ve Devam Ettirme
 
• UNESCO ve Eğitim "Herkes Eğitim Hakkına Sahiptir"
• TÜSEV Sosyal Girişim Toplantıları

• Eğitimde İnovasyon Zirvesi 2011
• Uluslararası Orman Yılı