Gönüllü Olun

Eğitim Gönüllüleri'nde bütün etkinlikler gönüllülerimizin desteği ile hayata geçiriliyor. Ülkemiz çocuklarının birbirlerinden ayırt edilmeksizin umutlarını gerçekleştirme hakkına inanan gönüllülerimiz emeklerini, zamanlarını, bilgi ve deneyimlerini sosyal sorumluluk bilinciyle çocuklarımıza aktararak, yarının aydınlık insanlarının oluşmasına en büyük katkıyı sağlıyorlar.

Gönüllülerimiz yalnızca çocuklarımızın eğitimlerine destek olmakla kalmıyor, aynı zamanda toplumsal duyarlılığın artmasına ve sivil toplum kuruluşları olgusunun hayatiyet kazanmasına da katkıda bulunuyorlar.

Tümüyle gönüllü desteği ile yürütülen eğitim faaliyetlerimiz sadece çocuklarımıza değil bizzat gönüllülerimize de çok şey kazandırıyor: Gönüllülerimiz yaşadıkları topluma yarar sağlayacak projeler içinde yer alarak sosyal sorumluluklarını yerine getirme fırsatı bulurken bir yandan da mesleki gelişimleri konusunda kendilerine de fayda sağlıyorlar.

Eğitim Gönüllüleri'nde Gönüllü Olmak İçin

 • 18 yaşını bitirmiş olmak,
 • En az lise mezunu olmak,
 • Vakfın amaç, vizyon ve misyonunu benimsemek ve
 • Vakfın belirlediği etkinlik ve fonksiyonlara somut katkıda bulunabilecek eğitim, meslek ve kişilik özelliklerine sahip olmak gerekiyor.

Vakfımızda gönüllü olmak için, Adım Adım Gönüllülük Süreci aşamalarından geçilir.

Adım Adım Gönüllülük Süreci

Adım Adım Gönüllülük Süreci aşağıdaki aşamalardan oluşur:

 • Başvuru
 • Vakıf Tanıtımı
  • Gönüllü Taahhütnamesi
   • Nüfus cüzdanı fotokopisi
   • Fotoğraf
   • İyi hal kağıdı
  • Eğitim Gönüllüsü Rehberi
 • Temel Gönüllü Eğitimleri
  • İletişim Eğitimi (1 gün)
  • TEGV'de Öğrenme Yaklaşımları ve Modelleri Eğitimi - TÖYME (2 gün)
  • Etkinlik Gönüllü Eğitimi (Gerekli Olan Etkinlikler İçin)
 • Gönüllü Çalışma
 • Gönüllü Motivasyonu - Teşekkür Uygulamaları (Kimlik Kartı / Plaket / Teşekkür Armağanları / Teşekkür Belgesi)

TEGV, gönüllüsünün kalıcı ve uzun soluklu olmasını hedefler. Aşağıda detayları verilen süreç, doğru gönüllü profilini doğru çalışma şekli ve etkinliğe yönlendirmede destek verdiği gibi, gönüllü çeşitliliği ve kalıcılığının yaratılmasına da katkı sağlamaktadır.

 • BAŞVURU

  Gönüllü olmaya aday olanlar bizzat Vakıf Merkezi ve etkinlik noktalarına başvurarak veya Gönüllü Adayı Ön Başvuru Formunu doldurarak internet üzerinden bildirimlerini yapar. (Web sitesinden yapılacak başvurularda web tarayıcısı olarak Google Chrome tavsiye edilmektedir.)

  18 yaş altı ve lisede öğrenim gören adayların başvuruları, okullarının yetkili organlarının gönüllü çalışmaya izin verdiklerini belirten bir dökümanı etkinlik noktası sorumlusuna iletmeleri yoluyla değerlendirmeye alınır.

 • VAKIF TANITIMI

  Başvurusu kabul edilen tüm gönüllü adayları, başvurdukları TEGV etkinlik noktası tarafından gerçekleştirilen ilk Vakıf Tanıtım Toplantısı'na davet edilir.

  Bu toplantıda gönüllü adaylarına TEGV'in misyonu, vizyonu ve çalışma esasları, Adım Adım Gönüllülük Süreci ve Eğitim ve Gönüllü Departmanı ile İçerik Araştırma ve Geliştirme Departmanı tarafından hazırlanan eğitim programları tanıtımı aktarılır.

  Tanıtımın sonunda gönüllü adaylarından detaylı "Gönüllü Adayı Bilgi Formu" doldurmaları ve Gönüllü Taahhütnamesi'ni imzalamaları istenir. 'Gönüllü Adayı Bilgi Formu' dolduran her gönüllüden 1 adet fotoğraf ve nüfus kağıdı fotokopisi istenir.

 • TEMEL GÖNÜLLÜ EĞİTİMLERİ

  Vakıf Tanıtımı alan tüm adaylar, Temel Gönüllü Eğitimleri'ne davet edilir. Temel Gönüllü Eğitimleri, İletişim Eğitimi'ni (1 gün) ve TEGV'de Öğrenme Yaklaşımları ve Modelleri Eğitimi'ni - TÖYME (2 gün) kapsamaktadır. Etkinlik Gönüllüsü ve Eğitmen Gönüllü olmayı tercih eden adaylar her iki eğitimi, Destek Gönüllüsü olmayı tercih eden adaylar sadece İletişim Eğitimi'ni alarak, gönüllü olma sürecini devam ettirirler.

  Gönüllülerimizin İletişim Eğitimi'ne katılmaları için belgelerini tamamlamaları ve ek olarak 'iyi hal kağıdı' getirmeleri zorunludur.

  Eğitimlerini tamamlayan gönüllü adayı "gönüllü" statüsüne geçer.

 • ETKİNLİK GÖNÜLLÜ EĞİTİMLERİ

  Etkinlik Gönüllü Eğitimi gerektiren etkinliklerde (Yurttaşız Katılımcıyız, Drama Atölyesi, Düşler Atölyesi, Tofaş Basketbol Gönüllüleri, Genç Formalar, Okuyorum Oynuyorum, Düşünebilen Çocuklar, Kariyer Yolculuğuma Başlıyorum, Matematik, Fen ve Ben, Araştırma Atölyesi, Birikim, Oyunlarla Spor, Bilgi Benim İşim ve Sağlığı Geliştirme) gönüllü olmayı tercih eden gönüller, ancak bu etkinliklerin "etkinlik gönüllü eğitimleri"ni aldıktan sonra etkinliğe başlayabilirler.

 • GÖNÜLLÜ ÇALIŞMA

  Temel Gönüllü Eğitimlerini tamamlayan "Destek Gönüllüleri", "Etkinlik Gönüllüleri" ve "Eğitmen Gönüllüler", seçtikleri gönüllülük çeşidine göre faaliyetlerine başlarlar.

 • GÖNÜLLÜ OLARAK NELER YAPABİLİRSİNİZ?

  TEGV gönüllü adaylarına, kendi bilgi, beceri, tecrübe ve tercihleri doğrultusunda Etkinlik Gönüllüsü, Eğitmen Gönüllü ve/veya Destek Gönüllüsü olarak çalışma olanağı sağlar.

  Etkinlik Gönüllüsü: Türkiye geneline yayılmış bulunan Eğitim Parkları, Öğrenim Birimleri, Sosyal Etkinliklere Destek Projesi Protokolü kapsamında İlköğretim Okulları, Toplum Merkezlerinde ve İl Temsilciliklerinde gerçekleşen eğitim etkinliklerine gönüllü olarak katılır. Gönüllülerimizden beklentimiz bir eğitim etkinliğini en az 1 yarıyıl boyunca ve haftada en az 2 saat olmak şartıyla verebilmeleridir.

  Eğitmen Gönüllü: Temel Gönüllü Eğitimleri ve Etkinlik Gönüllü Eğitimlerinin gönüllülere verilmesinde eğitmen olarak destek verir.

  Destek Gönüllüsü: Vakfın, eğitim faaliyetleri dışında kalan beş farklı alanda destek verir:

  • İletişim Gönüllüsü: Vakfın etkinlik noktalarında, iletişim faaliyetleriyle ilgili konularda destek verir (stand tanıtımları, yerel medya ile ilişkiler vb.).
  • Kaynak Gönüllüsü: Vakfın etkinlik noktalarında, kaynak ihtiyaçlarını karşılamak üzere, bağış yapabilecek birey ve/veya kurumlar ile bağlantı kurulmasına yardımcı olur, bu bağlantılar sonucu ayni ve/veya nakdi kaynak temin edilmesini sağlar.
  • Ofis Gönüllüsü: Vakıf etkinlik noktalarında kişisel ve mesleki tecrübeleri doğrultusunda ofis faaliyetlerine yardımcı olur.
  • Teknoloji Gönüllüsü: Vakfın etkinlik noktalarında kullanılan bilgisayar ve ekipmanlarına belirlenmiş tanımlar çerçevesinde destek verir.
  • Proje Gönüllüsü: Vakfın etkinlik noktalarında, diğer gönüllülük çeşitleri dışında kalan, proje ve organizasyon bazlı etkinliklerde destek verir.
Euro.Message madebycat ®