yükleniyor

Kalite Politikası

Kalite Politikası sayfa görseli.
Kalite Politikası güneş amblemi.

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV), ilköğrenim çağındaki çocukların çağdaş ve evrensel değerler ile Cumhuriyetin temel ilkelerine sahip, donanımlı ve nitelikli bireyler olarak yetiştirilmeleri amacıyla, devlet tarafından verilen temel eğitime destek olmak üzere etkinliklerini yürütmektedir. TEGV Üst Yönetimi, vakfın, merkezde ve etkinlik noktalarında, yüz yüze ve uzaktan gerçekleştirdiği çalışmaların veriminin artırılması, iyileştirilmesi ve sürekliliğinin sağlanması amacıyla aşağıda ifade edilen ‘Kalite Politikası’nı oluşturmuştur.

  • Türkiye’nin eğitim alanında en yaygın sivil toplum kuruluşu olan Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı’nı katılımcı, paylaşımcı ve hesap verebilir bir yönetim anlayışıyla yönetmek.
  • Vakfın vizyon ve misyonu doğrultusunda belirlenen stratejik hedeflerine erişmek için etkinlik plânı oluşturmak ve düzenli olarak gözden geçirmek.
  • Çocukların nitelikli eğitimine katkı sağlayacak programları, etkinlik noktaları ve dijital platformlarda, gönüllülerin desteğiyle, etkin ve verimli şekilde uygulamak.
  • Çocuk, gönüllü, mekân, eğitim programları, izleme ve değerlendirme alanlarından oluşan iş modelini güçlü bir yönetişim anlayışıyla yönetmek.
  • Etkin ve verimli süreç yönetimi için paydaşların geri bildirimlerini (öneri, talep, şikâyet vb.) analiz ederek süreçleri sürekli iyileştirmek, paydaş memnuniyetini artırarak sürekliliği sağlamak.
  • Eğitimlerin etkinliğini, gönüllülerin aidiyetini ve devamlılığını artırmak amacıyla gönüllülerin eğitimi ve gelişimine odaklanan bir gönüllü yönetişim modeli uygulamak.
  • Vakfın kültürüne, değerlerine ve etik ilkelerine bağlı, donanımlı ve yetkin bir kadro oluşturmak, çalışanların memnuniyeti, bağlılığı ve motivasyonunu yüksek tutmak, sürekli gelişimini sağlamak.
  • Bağış kaynakları ve fon yönetimini geliştirerek sürdürülebilir bir mali yapı kurmak, kaynakların amaca uygun etkin kullanımını sağlamak.
  • TEGV Üst Yönetimi, oluşturulan Kalite Politikası’yla yönetim sisteminin uygulanabilir gerekliliklerini yerine getireceğini ve yönetim sistemini sürekli iyileştireceğini taahhüt eder.
Sosyal Medya Üzerinde Biz.
Anında Haberdar Ol

Sosyal Medya üzerinden bizi takip etmeyi unutmayın.

Duyurularımızdan haberdar olmak için bültenimize kayıt olun!