yükleniyor

Strateji

Strateji sayfa görseli.
Strateji güneş amblemi.

2022 - 2024 STRATEJİMİZ

Gelecek üç yılımıza yön verecek 2022-2024 Stratejik Planlamamızı, Yönetim Kurulumuzun çizdiği vizyon ve ekiplerimizin katılımı ile hazırladık. Çalışmalarımızı önceki stratejik plan dönemlerinde olduğu gibi Dengeli Kurumsal Karne (Balanced Scorecard) metodunu kullanarak gerçekleştirdik. Tüm ekiplerimizin katılımı ile güçlü ve zayıf yönlerimizle önümüzdeki fırsatlar ve tehditleri, SWOT Analizi ile değerlendirdik. Hedeflerimize ulaşmak için stratejilerimizi ve bu kapsamda hayata geçirmeyi planladığımız projelerimizi strateji haritamızda oluşturduk.

Yeni Stratejik Plan dönemimizde, yenilikçi bilgi teknolojileri altyapısı ve insan kaynakları yönetişimi üzerine inşa edeceğimiz süreçlerimizin sürekli iyileştirilmesi, var olan itibarımızın korunarak tüm paydaşlarımızla güçlü bağlar oluşturulması ve mali yapımızın sürdürülebilirliğinin güvence altına alınması ile kapsayıcı ve nitelikli eğitimde aşama kaydetmeyi hedeflemekteyiz. Dengeli Kurumsal Karne metodunun ortaya koyduğu finansal, paydaş, süreç ve altyapı boyutlarını dikkate alarak 5 ana stratejik hedefimizi belirledik.

STRATEJİK HEDEFLERİMİZ

Kapsayıcı ve Nitelikli Eğitim

Pandemi ve bilişim alanındaki hızlı değişimin eğitime etkileri göz önünde bulundurulduğunda;

  • Uzaktan eğitimde çocuklara ulaşmaya ve çocukları tabletlerle desteklemeye,
  • Uzaktan eğitim ve Ateşböcekleri ile köy okulları, tarım işçisi ailelerin çocukları, göçmen ailelerin çocukları, özel ihtiyaçlı çocuklar dâhil tüm çocuklara ve onların aile ve öğretmenlerine ulaşmaya,
  • Adım Adım Gönüllülük içerisinde yer alan gönüllü eğitimleri ile gönüllülerimizin donanımlı bir şekilde çocuklarımızla buluşmaya, gönüllülerimizin desteği ile çocuklarımızın geleceğine ışık tutmaya ve yaygın yapımızla gönüllülük kültürünü ülkemizde yaymaya,
  • Büyük etki yaratan çevresel krizler, dijital dönüşüm ve iş gücünde aranan bilişim ve 21. yüzyıl becerilerini sunduğumuz nitelikli eğitimin üst hedefi olarak görmeye,
  • Yeni nesil yaratıcı öğrenme metotları ile tasarlanmış eğitim programlarımızı, yeniden yapılandırdığımız sistematik ölçme değerlendirme uygulamalarımızı, dijital platformlarımız ve standartları yüksek etkinlik noktalarımızla tüm paydaşlarımıza sunmaya devam etmeyi hedefliyoruz.

Bilinirlik, İtibar ve Paydaş Bağlılığı

Faaliyetlerimizi paydaşlarımızdan aldığımız güçle hayata geçiriyoruz; onların bağlılığını, memnuniyetini ve devamlılığını artırmak üzere çalışmalarımız geliştirerek sürdürüyoruz. Bu çalışmalar neticesinde paydaşlarımızla her zaman etkin iletişim sağlamayı, çocuğumuzken gönüllümüz/gönüllümüzken çalışanımız olan paydaşlarımızın uzun yıllar destek verdiği bir yapıyı, kamuoyunda bilinirliğimizi her geçen gün artırmayı, kaynaklarda süreklilik sağlamayı, mütevellilerimizin katkılarını artırmayı ve uluslararası ilişkilerimizi daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz.

Sürdürülebilir Mali Altyapı

Başarı ile sürdürdüğümüz faaliyetlerimizin daha uzun yıllar devam edebilmesi Vakfımız için stratejik önem taşıyor. Operasyonel ve mali sürdürülebilirlik konusu, stratejik hedeflerimizde öncelikli olarak yer alıyor. Bu kapsamda, yurt içi ve yurt dışı kanallarda kaynaklarımızı çeşitlendirmeyi, iktisadi işletme gelirlerimizi artırmayı, maliyetlerimizi düşürmeyi ve ana mal varlığımızı güçlendirmeyi hedefliyoruz.

Etkin ve Verimli Süreçler

Çocuklarımızın eğitim programlarımızdan ve diğer faaliyetlerimizden etkin ve uzun süreli yararlanmalarına odaklanıyor, çok yönlü iletişim için çalışmalar yürütüyoruz. Gönüllü başvuruları için yürüttüğümüz süreçlerin hepsini dijital olarak yürüterek zaman ve malzeme tasarrufu sağlamayı, gönüllülükte sınırları kaldırmayı, sürekli gelişim ve iyileştirme anlayışımız gereği güçlü kurumsal yönetişim, etkin risk yönetimi ve kalite yönetim sistemiyle süreçlerimizin verimliliğini artırmayı hedefliyoruz.

Yenilikçi Bilgi Teknolojileri Altyapısı ve İnsan Kaynakları Yönetişimi

Faaliyetlerimizin etkinliği ve verimliliğini artırmak için Bilgi Teknolojileri ve İnsan Kaynağı altyapımızı güçlendiriyor, yenilikçi uygulamaları her alanda hayata geçirmek üzere çalışıyoruz. Çalışanlarımızın yetkinliğini ve bağlılığını geliştirmek, takım çalışması ruhunu korumak, organizasyonel sürekliliği sağlamak odaklandığımız en önemli konular arasında yer alıyor.

Sosyal Medya Üzerinde Biz.
Anında Haberdar Ol

Sosyal Medya üzerinden bizi takip etmeyi unutmayın.

Duyurularımızdan haberdar olmak için bültenimize kayıt olun!