yükleniyor

Strateji

Strateji sayfa görseli.
Strateji güneş amblemi.

2022 - 2024 STRATEJİMİZ

Gelecek üç yılımıza yön verecek 2022-2024 Stratejik Planlamamızı, Yönetim Kurulumuzun çizdiği vizyon ve ekiplerimizin katılımı ile hazırladık. Çalışmalarımızı önceki stratejik plan dönemlerinde olduğu gibi Dengeli Kurumsal Karne (Balanced Scorecard) metodunu kullanarak gerçekleştirdik. Tüm ekiplerimizin katılımı ile güçlü ve zayıf yönlerimizle önümüzdeki fırsatlar ve tehditleri, SWOT Analizi ile değerlendirdik. Hedeflerimize ulaşmak için stratejilerimizi ve bu kapsamda hayata geçirmeyi planladığımız projelerimizi strateji haritamızda oluşturduk.


Stratejik Plan dönemimizde, yenilikçi bilgi teknolojileri altyapısı ve insan kaynakları yönetişimi üzerine inşa edeceğimiz süreçlerimizin sürekli iyileştirilmesi, var olan itibarımızın korunarak tüm paydaşlarımızla güçlü bağlar oluşturulması ve mali yapımızın sürdürülebilirliğinin güvence altına alınması ile kapsayıcı ve nitelikli eğitimde aşama kaydetmeyi hedeflemekteyiz. Dengeli Kurumsal Karne metodunun ortaya koyduğu finansal, paydaş, süreç ve altyapı boyutlarını dikkate alarak 5 ana stratejik hedefimizi belirledik.

STRATEJİK HEDEFLERİMİZ

Kapsayıcı ve Nitelikli Eğitim

• Yüz yüze etkinliklerimizle bireysel ve okul çocuklarıyla etkinlikler gerçekleştirmeyi; deprem bölgesindeki çocuklar, tarım işçisi ailelerin çocukları, göçmen ailelerin çocukları ve erişebildiğimiz tüm çocuklara eğitimle destek olmayı, dijital eğitimlerle çocuklara ulaşmayı hedefliyoruz.
• Adım Adım Gönüllülük içerisinde yer alan gönüllü eğitimleri ile donanımlı gönüllülerimizin çocuklarımızla buluşmasını sağlamayı, gönüllülerimizin desteği ile çocuklarımızın geleceğine ışık tutmayı ve yaygın yapımızla gönüllülük kültürünü ülkemizde yaymayı hedefliyoruz.
• Büyük etki yaratan çevresel krizler, dijital dönüşüm ve iş gücünde aranan bilişim ve 21. yy becerileri TEGV’in sunduğu nitelikli eğitimin yapıtaşları olarak görüyoruz.
• Bu doğrultuda, yeni nesil yaratıcı öğrenme metotları ile tasarlanmış eğitim programlarımızla çevreye duyarlı, çocuk merkezli ve aktif öğrenmeyi destekleyen içerikler oluşturarak; çocukların TEGV etkinlik noktalarında zaman geçirmelerini teşvik etmeyi ve standartları yüksek mekanlarımız ile tüm paydaşlarımıza ulaşmayı amaçlıyoruz.

Bilinirlik, İtibar ve Paydaş Bağlılığı

• Faaliyetlerimizi paydaşlarımızdan aldığımız güçle hayata geçiriyor; onların bağlılığını, memnuniyetini ve devamlılığını artırmak üzere çalışmalarımızı geliştirerek sürdürüyoruz.
• Bu çalışmalarla paydaşlarımızla; etkin iletişim kurmayı hedefliyoruz.
• Kamuoyunda itibarımızı korurken bilinirliğimizi ve mütevellilerimizin katkılarını artırmayı hedefliyor; uluslararası ilişkilerimizi daha da güçlendirmek üzere projeler geliştiriyoruz.

Sürdürülebilir Mali Altyapı

Faaliyetlerimizin sağlam temeller üzerinde daha uzun yıllar devam edebilmesi için operasyonel ve mali sürdürülebilirlik konusu, stratejik hedeflerimizde öncelikli olarak yer alıyor. Bu kapsamda:
• Yurt içi ve yurt dışı kanallarda kaynaklarımızı çeşitlendirmeyi
• İktisadi işletme gelirlerimizi artırmayı
• Maliyetlerimizi düşürmeyi
• Ana mal varlığımızı güçlendirmeyi hedefliyoruz.

Etkin ve Verimli Süreçler

Sürekli gelişim ve iyileştirme anlayışımız gereği:
• Güçlü kurumsal yönetişim yapımız
• ISO standartlarına uygun yönetim sistemlerimiz
• Etkin Kurumsal Risk Yönetimimiz ile süreçlerimizin verimliliğini artımayı hedefliyoruz.

Yenilikçi Bilgi Teknolojileri Altyapısı ve İnsan Kaynakları Yönetişimi

Faaliyetlerimizin etkinliği ve verimliliğini artırmak için Bilgi Teknolojileri ve İnsan Kaynağı altyapımızı güçlendiriyor, yenilikçi uygulamaları her alanda hayata geçirmek üzere çalışıyoruz. :
• Bilgi Teknolojilerini en etkin şekilde kullanmak,
• Çalışanlarımızın yetkinliğini ve bağlılığını geliştirmek,
• Takım çalışması ruhunu korumak,
• Organizasyonel sürekliliği sağlamak odakladığımız önemli konular arasında yer alıyor.

Sosyal Medya Üzerinde Biz.
Anında Haberdar Ol

Sosyal Medya üzerinden bizi takip etmeyi unutmayın.

Duyurularımızdan haberdar olmak için bültenimize kayıt olun!