yükleniyor

İnsan Kaynakları Yaklaşımımız

İnsan Kaynakları Yaklaşımımız sayfa görseli.
İnsan Kaynakları Yaklaşımımız güneş amblemi.

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı'nın insan kaynakları yaklaşımı; TEGV kültürüne uygun, eğitim düzeyi yüksek, yeniliğe ve değişime açık, dinamik, kendisini ve işini geliştirme potansiyeli olan, takım çalışması yapabilen, toplumsal duyarlılığı olan kişileri kuruma kazandırmaktır.

Yasalara göre çalışanın ve vakfın haklarını gözeten uygulamalar geliştirerek vakfın misyon, vizyon ve değerlerine uygun davranılmasına yönelik çalışma ortamı yaratmaktır.

Seçme ve yerleştirmede ana ilke, hiçbir ayrım yapmadan ve ayrıcalık tanımadan işin gerektirdiği yetkinliklere (bilgi, beceri, davranış) sahip ve vakıf değerlerini benimseyip yaşatacak kişilere eşit fırsat vermektir.

Aday seçiminin objektif olabilmesi için geçerliği ve güvenirliği kanıtlanmış, bilimsel temelleri olan seçim araçları kullanılır.


Çalışan Profilimiz

Çalışanlarımızın yaklaşık %55’i, pozitif ayrımcılık ilkemiz doğrultusunda kadınlardan oluşmaktadır.

Yenilikçi, dinamik, toplumsal sorunlara duyarlı, idealist, birikimli ve TEGV ilkelerine gönülden inanmış bir kadroya sahibiz. Çalışanlarımızın yaklaşık yarısı 5 yılın üzerinde kıdeme sahip ve yaklaşık %85’i ise Yüksek Okul ve Üniversite mezunlarından oluşmaktadır.


Eğitim

TEGV’in insan kaynağına uzun vadeli yatırım yapıyoruz. Bu amaçla, tüm çalışanlarımıza açık dijital eğitim içeriklerinin yanı sıra yıllık eğitim planı dâhilinde çalışanlarımızın ihtiyaçlarına yönelik eğitim programlarını hayata geçiriyoruz.

İşe yeni başlayanlara, üç aşamalı Oryantasyon ve İşe Uyum Programımızı uyguluyoruz.

Merkez Oryantasyon Aşaması

Yerinde Destek Aşaması

Diğer Etkinlik Noktasında Destek Aşaması

Oryantasyon programımızın amacı, işe yeni başlayan çalışanlarımıza, Vakfımızın kültürünü ve işleyişini doğru zamanda verimli bir şekilde aktarmak, işe mümkün olduğunca hızlı adapte olmalarını sağlamaktır.


Kariyer ve Yetenek Yönetimi

Vakfımızda organizasyonel iş sürekliliğinin sağlanabilmesi için, çalışan yeteneğinin sistematik olarak değerlendirilmesi, belirlenmesi ve geliştirilmesini amaçlayan Organizasyonel Süreklilik Yönetim Sistemi kapsamında çalışmalar yürütülmektedir. Vakıf içi terfiler bu doğrultuda gerçekleştirilmektedir.

Vakıf içi açık pozisyon iç duyuru ile öncelikle çalışanlarımızla paylaşılmaktadır. Pozisyona başvuran adayların aranan niteliklere uygun olması halinde, performans değerlendirme sonuçları, mülakat raporları ve diğer değerlendirme merkezi uygulamaları doğrultusunda karar verilmektedir.

Vakfımızda ayrıca, geçmişte TEGV çocuğu ve/veya gönüllümüz olan kişilerin istihdamına önem verilmektedir.


Performans Değerlendirme

Performans yönetimi, çalışanlara vakfın stratejilerini, kurumsal hedeflerini ve buna bağlı kişisel hedeflerini aktarmak, çalışanların görevlerinde yeterli olup olmadığını veya gelişmesi gereken yetkinliklerini tespit etmek, yetenek ve potansiyelini belirlemek, kariyer planlamasını yönlendirmek amacıyla, açıklık ve objektiflik ilkesine dayalı bir sistem ile en az yılda bir kez yapılır.

Yetkinlik değerlendirmesi, kuruma ve pozisyonlara özel yetkinlikler ve davranış göstergelerini içeren yetkinlik matrisi temel alınarak gerçekleştirilir.


Esnek Çalışma

TEGV’de, görev içeriği uygun olan pozisyonlarda, kısmen uzaktan çalışma imkanı veren hibrit yöntem uygulanabilmektedir.


Ücret Politikası

TEGV ücret yönetimi sistemi, her şeyden önce toplum hizmeti vermenin ve sahip olduğu her bir liranın topluma kazandıracağı katma değerin sorumluluğu ışığında, titizlikle planlanarak, Yönetim Kurulu onayı ile hayata geçirilmiştir.

Ücret sistemi, uluslararası geçerliliği olan, bağımsız ve objektif kriterlerle, kişi yerine görev bazlı iş değerlemesi yapılmasını, bu görevlerin detay ve kapsamlarına göre grup ve seviyelerin belirlenmesini ve bu seviyelerin benzer seviyedeki piyasa ücretleri ile karşılaştırılmasını esas alan bir yapıda oluşturulmuştur.

Ücret sisteminin temel amacı, bir yandan Vakfın maddi çıkarlarını korurken, diğer yandan çalışanları için adil, eşit işe eşit ücret prensibinin geçerli olduğu bir yapıya ulaşmaktır. Uygulanmakta olan performans değerlendirme sistemi de, yüksek ve düşük performanslı çalışanların objektif kriterlere göre tespit edilmesini sağlayarak, ödüllendirme sistemleri vasıtası ile bu amaca destek olmaktadır.


Şevket Sabancı Vizyonuyla İlk Fırsat Programı

TEGV, daha az bilinen devlet üniversitelerinden mezun gençlere işe geçişlerinde fırsat eşitliği sağlamayı hedefleyen Şevket Sabancı Vizyonuyla İlk Fırsat Programı’nın STK paydaşlarındandır.


Güncel İş İlanları

Bizimle birlikte geleceği güzelleştirmek ve yarınlara umut olmak isterseniz güncel iş ilanlarımıza TEGV Kariyer Portalı üzerinden erişebilirsiniz.


TEGV’in Bugününe ve Geleceğine Destek Veren Kuruluşlar:

TEGV İnsan Kaynaklarının gelişim süreçlerine bağış kapsamında verdikleri desteklerden dolayı tüm paydaşlarımıza teşekkür ederiz.

Sosyal Medya Üzerinde Biz.
Anında Haberdar Ol

Sosyal Medya üzerinden bizi takip etmeyi unutmayın.

Duyurularımızdan haberdar olmak için bültenimize kayıt olun!