yükleniyor

İş Birlikleri

İş Birlikleri sayfa görseli.
T.C. Millî Eğitim Bakanlığı içerik görseli.
T.C. Millî Eğitim Bakanlığı güneş amblemi.

T.C. Millî Eğitim Bakanlığı

Millî Eğitim Bakanlığı, ilköğretim programlarında yer alan zorunlu derslerin yanı sıra seçmeli dersler ve serbest etkinliklerle öğrencide kendine güven ve sorumluluk duygusu geliştirmeye, yeni ilgi alanları ve beceriler oluşturmaya yönelik bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda çalışmalar yürütülmesini amaçlamaktadır. Öte yandan Milli Eğitim Bakanlığı yaptığı çalışmalarla çocukların akademik başarılarında sanat, spor ve müzik gibi sosyal-kültürel etkinliklerin de katkısına önem vermekte ve bu konuda diğer kurumlarla işbirliğini teşvik etmektedir. Bu çalışmaları desteklemek ve etkin kılmak üzere, MEB ve TEGV tarafından ortak çalışmaların yürütülerek, TEGV’in faaliyette bulunduğu il ve ilçelerde yer alan ilköğretim kurumlarının TEGV mekân, program ve gönüllü faaliyetlerinden yararlanmalarını sağlamak için bir işbirliği protokolü imzalanmıştır.

Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UN Global Compact) içerik görseli.
Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UN Global Compact) güneş amblemi.

Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UN Global Compact)

Küresel İlkeler Sözleşmesi (KİS), ‘dünyanın en büyük gönüllü kurumsal vatandaşlık girişimidir.’ Sürdürülebilir gelişmeyi ve iyi kurumsal vatandaşlık uygulamalarını destekleyen gönüllü bir girişim olan KİS, evrensel olarak kabul edilmiş prensiplere dayalı bir ilkeler bütünüdür. 2000 yılında başlatılmış olan KİS girişimi doğrultusunda, insan hakları, çalışma standartları, çevre ve yolsuzlukla ilgili alanları kapsayan on evrensel ilkenin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. 2007 yılı itibarı ile yaklaşık 100 ülkeden 3000 katılımcı şirkete ek olarak 700 uluslararası sivil toplum kuruluşu ve örgüt, KİS’e katılmıştır. TEGV olarak çocuklarımıza daha iyi ve sürdürülebilir bir dünya bırakmak amacıyla, Ekim 2007 tarihinde imzalamış olduğumuz (KİS) çerçevesinde, bu konudaki çabalarımızı çeşitlendirerek sürdürüyoruz. Ayrıca TEGV olarak bu yıl Global Compact Türkiye’nin Yönetim Kurulu Üyesi olduk. Geniş kapsamlı farkındalık ve iletişim faaliyetleri sürdürülürken, insan hakları konusunda çocuklarımızın da farkındalığını sağlamak için çocuk hakları ile ilgili eğitimler düzenlenmekte, mülteci çocuklarımız için diğer sivil toplum kuruluşları ile beraber çalışmalarımız devam etmektedir.

Çalışma hakları konusunda tüm yasal ve etik değerlere uygun davranarak çalışanlarımızın eğitimleri ile kişisel ve profesyonel gelişimleri sağlanmaktadır. Çevre konusunda hem çocuklarımızın eğitiminde hem de iş süreçlerinde geri dönüşüm ve yeşil BT uygulamalarına geçilmiştir. KİS imzacılarından ilk 2 yılın sonunda istenilen İlerleme Raporu’nu 2009 yılında yayınladık. Raporumuzda, faaliyetlerimizden kaynaklanan karbon emisyonunu azaltmayı planlayabilmek amacıyla, 2008 yılındaki Karbon Ayak İzimizi çıkardık. Sonuçlar, Türkiye ortalamasının altında olması açısından sevindirici olmakla beraber, daha sürdürülebilir bir dünya için bu noktadan sonra Vakıf olarak emisyonumuzu azaltmanın, ayak izimizi küçültmenin yollarını arayacağız.

Adım Adım Oluşumu içerik görseli.
Adım Adım Oluşumu güneş amblemi

Adım Adım Oluşumu

Adım Adım Oluşumu (AAO), profesyonel olarak çeşitli şirket ve kurumlarda çalışan amatör sporculardan oluşuyor. AAO’nun amacı, sportif etkinlikler aracılığıyla, ihtiyacı olan kişi ve kurumları, yardımda bulunmak isteyen kişi ve kurumlarla buluşturmaktır. Türkiye içinde ve dünyanın çeşitli ülkelerinde düzenlenen spor organizasyonlarına katılan amatör sporcular, bu spor etkinlikleri öncesinde ve sonrasında AAO’nun destekleme kararı aldığı STK’lar için yapacakları bağış çağrısı ile bağışçıların bağışlarını ilgili STK’ya yönlendirerek sportif etkinliği toplum yararına dönüştürmeye çalışmaktadır. Adım Adım koşucuları, 2009 yılında Runtalya ve Avrasya Maratonu’nda Vakfımızı desteklemek için koşarak, 955 çocuğumuzun eğitimine destek oldular, 2010 yılında Mardin Savur ve Mardin Midyat Öğrenim Birimlerimizi üçer yıllığına sahiplendiler. 2011 yılında Runtalya ve Avrasya maratonlarında koşan Adım Adım Oluşumu koşucularının 2.000’e yakın bağışçıdan sağladıkları bağışlarla yeni bir TEGV Ateşböceği harekete geçti.

Açık Açık içerik görseli.
Açık Açık güneş amblemi

Açık Açık

TEGV Açık Açık Platformuna üye bir STK’dır. https://acikacik.org/

Ulusal Gönüllülük Komitesi içerik görseli.
Ulusal Gönüllülük Komitesi güneş amblemi.

Ulusal Gönüllülük Komitesi

Ulusal Gönüllülük Komitesi; gönüllülüğün tanınması, güçlendirilmesi ve yaygınlaştırılmasını destekleyen stratejik bir danışma organıdır. TEGV’in kurucu üye olarak yaklaşık 30 farklı kurumla birlikte destek verdiği Ulusal Gönüllülük Komitesi (UGK), 2012’de Birleşmiş Milletler’in girişimi ile başladı. Girişim sürecinde gönüllülüğün topluma katkılarının fark edilmesi, politika ve stratejilere dâhil edilmesi ve güçlenip çeşitlilik kazanması gibi üç temel hedef belirlenerek, 24 Nisan 2013 tarihinde Ankara’daki Birleşmiş Milletler Ofisi’nde gerçekleştirilen toplantıyla komite resmen kuruldu.

Tüm çalışmalarında, evrensel temel hak ve özgürlüklere saygılı, gönüllülerin ve gönüllülüğün yararını gözeten, vizyoner bir eylem, iş birliği anlayışı ve bütünlük içinde hareket eden UGK’nin katkı sağlamayı hedeflediği konuları sıralayacak olursak:

  • Toplumun her kesiminden gönüllünün artırılması ve gönüllülüğün yaygınlaştırılması
  • Gönüllülüğü destekleyecek politikaların oluşturulması ve yasal çerçevenin iyileştirilmesi
  • Gönüllülüğe ilişkin görünürlüğün, toplumsal farkındalığın ve desteğin artırılması
  • Gönüllülerin çalışma koşullarının, gönüllülerin hakları doğrultusunda iyileştirilmesi
  • Gönüllü faaliyet gösteren aktörlerin gönüllülerle çalışma kapasitelerinin artırılması
  • Sektörler arası iletişim ve işbirliğinin geliştirilmesi
  • Gönüllülük alanında veri toplanması, araştırma yapılması, yayın hazırlanmasını ve bu amaç doğrultuda farklı paydaşların işbirliği yapmasıdır.
Sosyal Medya Üzerinde Biz.
Anında Haberdar Ol

Sosyal Medya üzerinden bizi takip etmeyi unutmayın.

Duyurularımızdan haberdar olmak için bültenimize kayıt olun!