Gönüllü Ol Çocukların Kahramanı Ol!

“Gönüllülük; bireyin kendi özgür iradesiyle, maddiyata dayanmayan bir motivasyon ile ailesi ya da yakın çevresi dışındaki bireylerin ve/veya diğer canlıların yararına yönelik gerçekleştirdiği faaliyetlerdir*.”

*Bu tanım UNV’nin Dünya’da Gönüllülüğün Durumu Raporu’ndan alınmıştır.

Eğitim Gönüllüleri’nde bütün etkinlikler gönüllülerimizin desteği ile hayata geçiriliyor. Ülkemiz çocuklarının birbirlerinden ayırt edilmeksizin umutlarını gerçekleştirme hakkına inanan gönüllülerimiz emeklerini, zamanlarını, bilgi ve deneyimlerini sosyal sorumluluk bilinciyle çocuklarımıza aktararak, yarının aydınlık insanlarının yetişmesine destek oluyor.

Gönüllülerimiz yalnızca çocuklarımızın eğitimlerine destek olmakla kalmıyor, aktif – sorumlu yurttaşlık örneği sergileyerek toplumsal duyarlılığın artmasına da katkıda bulunuyorlar.

Gönüllülerimiz yaşadıkları topluma yarar sağlayacak projeler içinde yer alarak, ve projelerini hayata geçirerek, sosyal sorumluluklarını yerine getirme fırsatı bulurken diğer yandan da kişisel gelişimlerine katkı sağlıyorlar.

Eğitim Gönüllüleri Vakfı olarak, gönüllülerimizle çalışmalarımızda kalıcı ve uzun süreli birliktelikler kurmayı önemsiyoruz.

Eğitim Gönüllüleri’nde Gönüllü Olmak İçin

 • 18 yaşını bitirmiş olmak,
 • En az lise mezunu olmak,
 • Vakfın amaç, vizyon ve misyonunu benimsemek ve
 • Vakfın belirlediği etkinlik ve faaliyetlere somut katkıda bulunabilecek eğitim, meslek ve kişilik özelliklerine sahip olmak gerekiyor.

Ayrıntılı bilgi için Adım Adım Gönüllülük Süreci size yol gösterecektir.

Gönüllü Başvuru Formu için tıklayınız.

 

Adım Adım Gönüllülük Süreci

Adım Adım Gönüllülük Süreci aşağıdaki aşamalardan oluşur:

 • BAŞVURU

  Gönüllü olmaya karar verdiyseniz bu bağlantıdan, ya da bizzat Etkinlik Noktalarımıza başvuruda bulunabilirsiniz. Başvurunun ardından 1 ay içinde Etkinlik Noktamızdan Vakıf Tanıtımı için e-mail yoluyla bir toplantı daveti alacaksınız.Dilerseniz, siz de başvurduğunuz Etkinlik Noktamızı arayıp katılabileceğiniz en yakın Temel Gönüllü Eğitimi’nin tarihini öğrenebilirsiniz. Etkinlik Noktalarımızın iletişim detayları için tıklayınız

  18 yaş altı adayların başvuruları ise online olarak değil, okullarından ya da ailelerinden gönüllü destek vermeye izin verdiklerini belirten bir belgeyi Ekinlik Noktası Sorumlusu’na iletmeleri yoluyla değerlendirmeye alınır.

  Gönüllü Başvuru Formunu için tıklayınız.

 • BAŞVURU DÖNEMLERİ


  Başvuru Dönemleri Online Başvuru Dönemleri
  Sonbahar Dönemi 01 Eylül 2017 – 15 Ekim 2017
  İlkbahar Dönemi 01 Ocak 2018 – 15 Şubat 2018
  Yaz Etkinlik Dönemi 01 Mayıs 2018 – 10 Haziran 2018

  Yukarıda belirtilen dönem hariçlerinde başvuru yapan gönüllü adaylarımıza sürece dair bilgilendirme mesajı gönderilecektir.

 • VAKIF TANITIMI

  Başvurusu kabul edilen bütün gönüllü adaylarımız, başvurdukları TEGV Etkinlik Noktası tarafından gerçekleştirilecek ilk Vakıf Tanıtım Toplantısı’na davet edilir.

  Bu toplantıda gönüllü adaylarımıza TEGV’in misyonu, vizyonu ve çalışma esasları, Adım Adım Gönüllülük Süreci ve Eğitim Programları/Etkinlikler anlatılır.

  Tanıtım sona erdiğinde gönüllü adaylarımızdan detaylı “Gönüllü Adayı Bilgi Formu” doldurmaları istenir ve Eğitim Gönüllüsü Kılavuzu verilir.

 • TEMEL GÖNÜLLÜ EĞİTİMLERİ

  Vakıf Tanıtımı alan tüm adaylarımız, tam gün sürecek olan Temel Gönüllü Eğitimi’ne davet edilir. Eğitim sonrasında gönüllülüğe devam etmek isteyen adaylarımız TEGV Gönüllü Taahhütnamesi’ni imzalar; nüfus cüzdanı fotokopisi ve iyi hal kâğıdını Etkinlik Noktasına teslim eder.

 • PROGRAM GÖNÜLLÜ EĞİTİMLERİ

  Program Gönüllü Eğitimleri’nin amacı; gönüllüleri ve çocukları etkili bir öğrenme ortamında bir araya getirmek, bu şekilde gönüllülerin etkinliklerde daha verimli olmalarını ve çocukların etkinliklerden daha fazla keyif almalarını sağlamaktır.

  Süresi programlara göre değişen eğitimlerde; etkinlik uygulamalarına zenginlik sağlayacak öğretim yöntemlerine, bu yöntemlerin dayandığı kuramlara ve pratik uygulamalara değinilir.

  Program Gönüllü Eğitimleri’nin süresi, 1 ila 5 gün arasında değişir.

 • EĞİTMEN EĞİTİMLERİ (EĞİTMEN GÖNÜLLÜLER İÇİN)

  Eğitmen Eğitimleri’nin amacı, gönüllülerimize verilen Temel ve Program Gönüllü Eğitimleri’ni gerçekleştirecek eğitmen kadrosunu oluşturmaktır. Eğitmen Eğitimleri, ilgili etkinlik/ programların danışmanlarının işbirliği ile tasarlanır ve eğitmen adaylarına aktarılır.

 • GÖNÜLLÜ ÇALIŞMA

  TEGV gönüllü adaylarına, kendi bilgi, beceri, tecrübe ve tercihleri doğrultusunda Etkinlik Gönüllüsü, Eğitmen Gönüllü ve/veya Destek Gönüllüsü olarak destek olanağı sağlar.

  Eğitim Gönüllüsü: Türkiye geneline yayılmış bulunan bütün TEGV noktalarında ve Milli Eğitim Bakanlığı İşbirliği Anlaşması kapsamında İlköğretim Okulları’nda gerçekleşen eğitim programları/etkinlikler için gönüllülük yapar. Gönüllülerimizden beklentimiz bir eğitim programını/etkinliğini en az 1 yarıyıl boyunca (16-17 hafta), programın/etkinliğin uygulama süresine göre ve haftada en az 2 saat olmak üzere verebilmeleridir.

  Eğitmen Gönüllü: İki TEGV Etkinlik Yılı ve daha fazla gönüllü olarak destek vermiş gönüllülerimiz arasından seçilir ve Gönüllü Eğitimlerinin gönüllülere verilmesinde eğitmen olarak destek sağlar.

  Destek Gönüllüsü: Vakfımıza, eğitim faaliyetleri dışında kalan alanlarda destek verir:

  • İletişim Gönüllüsü;Etkinlik Noktaları’nda iletişim faaliyetleriyle ilgili konularda destek verir (stant tanıtımları, yerel medya ile ilişkiler vb.).
  • Kaynak Gönüllüsü; Etkinlik Noktaları’nda, kaynak ihtiyaçlarını karşılamak üzere bağış yapabilecek birey ve/veya kurumlar ile bağlantı kurar, ayni ve/veya nakdi kaynak temin edilmesini sağlar.
  • Ofis Gönüllüsü; Kişisel ve mesleki tecrübeleri doğrultusunda Etkinlik Noktaları’ndaki ofis, teknoloji ve kütüphane faaliyetlerine yardımcı olur.
  • Proje Gönüllüsü;Etkinlik Noktaları’nda kurumsal gönüllülük programları kapsamında gönüllülük yapar.

   

 • MOTİVASYON UYGULAMALARI

  Faaliyetlerimizi sürdürürken en büyük desteği ve gücü veren gönüllülerimizin katkıları son derece önemlidir. Motivasyon uygulamaları, gönüllülerimizin aktif oldukları süre doğrultusunda işleyiş gösterir.

  Gönüllü Başvuru Formu için tıklayınız.